Trang chủ Bảo Việt

Trang chủ BVNT

Giới thiệu

Tin tức

Sản phẩm

Bancassuarance

Dịch vụ ưu đãi

Tư vấn khách hàng

Cơ hội tuyển dụng

Mạng lưới

Hỏi đáp

Sitemap

 

Hoạt động Bảo Việt

BVSC - Công ty Chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) - thành viên của Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt, là công ty chứng khoán đầu tiên được thành lập tại Việt Nam với cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt); chính thức được hoạt động kể từ ngày 26/11/1999 theo Giấy phép hoạt động số 01/GPHĐKD do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp với số vốn điều lệ là 450 tỷ đồng.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam, năm 2007 tiếp tục là một năm thành công của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC). Dù phải đối mặt với không ít khó khăn và sự sụt giảm mạnh của thị trường giao dịch từ tháng 4 đến tháng 9, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, những định hướng đúng đắn của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, BVSC đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch đã được Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hầu hết các hoạt động đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, doanh thu ước đạt 383 tỷ đồng, bằng 119% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế ước đạt 241 tỷ, bằng 110% so với kế hoạch, trong đó ước tính hoạt động tự doanh đạt 115%, môi giới đạt 120%, hoạt động lưu ký đạt 264% và bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành và uỷ thác đầu tư đạt 111% so với kế hoạch. Đáng chú ý là kết quả thực hiện các mảng nghiệp vụ đều tăng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với năm 2006.

Bước sang năm 2008, một trong những ưu tiên hàng đầu của Công ty đặt ra là đầu tư cơ sở vật chất và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ khách hàng, xây dựng phương án tích hợp hệ thống đảm bảo duy trì giao dịch song song tại các địa điểm khác nhau. Đây là kế hoạch BVSC dự kiến sẽ nhanh chóng triển khai ngay nhằm phục vụ chiến lược mở rộng mạng lưới các phòng giao dịch và đại lý nhận lệnh. Bên cạnh đó, Công ty chú trọng đến các đối tượng khách hàng nước ngoài thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn đầu tư, thành lập bộ phận nghiên cứu phân tích để tạo sự chủ động trong việc cung cấp thông tin và tư vấn đầu tư cho các khách hàng theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Đối với lĩnh vực tư vấn truyền thống là tư vấn tài chính và tư vấn niêm yết, BVSC sẽ tiếp tục triển khai mạnh hơn nữa, đóng góp tích cực vào công tác tạo hàng cho thị trường. Ngoài ra, trong bối cảnh thị trường ngày càng phát triển và tiến tới hội nhập với khu vực và thế giới, việc nghiên cứu xây dựng các sản phẩm tư vấn tài chính doanh nghiệp mới như tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, niêm yết cửa sau....đang được BVSC tập chung triển khai. Đây là một xu thế tất yếu nhằm nâng cao tính cạnh tranh của Công ty trong giai đoạn hậu WTO.

Ngoài ra, để tận dụng những kinh nghiệm quý báu trong quá trình triển khai hoạt động quản lý danh mục đầu tư, BVSC đã đưa ra dịch vụ quản lý tài sản, uỷ thác đầu tư chứng khoán để thay thế hoạt động quản lý danh mục đầu tư. Dịch vụ này sẽ được cung cấp đến tất cả các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. BVSC xác định đây là một hướng đi quan trọng trong bối cảnh TTCK ngày càng phát triển ổn định và chuyên nghiệp. Hơn nữa, dựa trên nền tảng của hoạt động tư vấn cổ phần hoá, tư vấn phát hành và niêm yết, BVSC sẽ đẩy mạnh đầu tư vào các cổ phiếu chưa niêm yết có tiềm năng tăng trưởng tốt nhằm góp phần đem lại hiệu quả cao và ổn định cho hoạt động tự doanh. Bộ phận phân tích chuyên nghiệp được thành lập sẽ tạo nhiều thuận lợi cho BVSC triển khai hoạt động tự doanh đạt hiệu quả cao hơn.

Hoạt động bảo lãnh phát hành luôn được BVSC đặc biệt chú trọng nằm trong chiến lược phát triển lâu dài của Công ty. Kể từ năm 2005, BVSC luôn giữ vững là doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường chứng khoán về thị phần bảo lãnh phát hành. BVSC hướng tới kết hợp với các ngân hàng, các định chế tài chính đặc biệt là các Quỹ đầu tư trong quá trình triển khai bảo lãnh cho các doanh nghiệp phát hành thêm huy động vốn nhằm đảm bảo thành công cao nhất cho mỗi đợt phát hành và hạn chế những rủi ro trong hoạt động bảo lãnh.

Nhìn chung, trên cơ sở thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và xu hướng phát triển chung của thị trường, BVSC xây dựng chiến lược dài hạn trong 5 năm tới và kế hoạch hoạt động kinh doanh cụ thể năm 2008 với những bước đi vững chắc để duy trì vị thế là công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam, xứng đáng với sự tin tưởng của đông đảo các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

PV

In trang Gửi tới bạn  Gửi ý kiến phản hồi

Các tin khác: