Kênh thanh toán

Khi tham gia bảo hiểm tại Bảo Việt Nhân thọ, Quý khách có thể lựa chọn một trong những hình thức thanh toán phí bảo hiểm sau:

Thanh toán phí qua Tư vấn viên

Khi trở thành khách hàng của Bảo Việt Nhân thọ, Quý khách được nhận dịch vụ thu phí tại nhà hoàn toàn miễn phí. Việc thu phí được thực hiện bởi chính các tư vấn viên của Bảo Việt Nhân thọ nhằm hỗ trợ Quý khách đóng phí bảo hiểm đến hạn một cách thuận tiện nhất.

Thanh toán phí trực tiếp tại Công ty

Trong trường hợp cần chủ động về thời gian, Quý khách có thể đăng ký thanh toán phí bảo hiểm tại Trụ sở Công ty Bảo Việt Nhân thọ thành viên đang quản lý và phục vụ hợp đồng của Quý khách.
Địa chỉ và số điện thoại các Công ty Bảo Việt Nhân thọ thành viên xem tại mục liên hệ hoặc tải về tại đây.

Thanh toán phí qua ngân hàng

Quý khách cũng có thể thanh toán phí bảo hiểm bằng hình thức chuyển tiền đến số tài khoản của Công ty Bảo Việt Nhân thọ thành viên đang quản lý và phục vụ hợp đồng của Quý khách.
Vui lòng xem danh sách số tài khoản các Công ty Bảo Việt Nhân thọ thành viên tại đây
Hiện nay, Bảo Việt Nhân thọ đang và sẽ phát triển thêm các hình thức nộp phí khác để ngày càng đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Để đảm bảo tối đa quyền lợi của mình, Quý khách vui lòng thanh toán phí bảo hiểm đúng hạn. Khi thanh toán phí bảo hiểm cho Bảo Hiểm Nhân thọ, Quý khách vui lòng lưu ý:

Lưu ý khi thanh toán phí qua tư vấn viên

1. Kiểm tra sự phù hợp của ấn chỉ thu tiền mà Tư vấn viên sử dụng để thu tiền từ Quý khách. Ấn chỉ thu tiền của Bảo Việt Nhân thọ được coi là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
- Có đóng dấu đỏ của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ; 
- Ghi rõ ngày tháng thu tiền và chữ ký của người nhận tiền;
- Ngày đóng tiền của Quý khách nằm trong hạn sử dụng thể hiện trên ấn chỉ thu tiền;
- Được sử dụng phù hợp với từng trường hợp đóng tiền của Quý khách.
- Các thông tin khác trên ấn chỉ thu tiền được kê khai đầy đủ và không tẩy xóa.
- Ấn chỉ thu tiền nguyên vẹn không bị cắt, xén.

2. Ký tên tại phần người nộp tiền và chỉ đóng đủ số tiền thể hiện trên giấy yêu cầu bảo hiểm, hóa đơn thu phí bảo hiểm và văn bản thông báo của Bảo Việt Nhân thọ đối với từng trường hợp đóng phí tương ứng.

3. Yêu cầu tư vấn viên thu tiền ghi rõ ngày thu tiền, ký tên tại phần người nhận tiền và giao đầy đủ liên ấn chỉ thu tiền hợp lệ.

4. Lưu giữ đầy đủ và nguyên vẹn những ấn chỉ thu tiền của Bảo Việt Nhân thọ để làm bằng chứng xác nhận số tiền mà Quý khách đã đóng đồng thời là cơ sở để Bảo Việt Nhân thọ giải quyết các khiếu nại phát sinh liên quan đến khoản tiền này.

Lưu ý khi thanh toán phí bảo hiểm qua ngân hàng

1. Chuyển khoản đầy đủ số phí định kỳ cần nộp. Trường hợp ngân hàng thu phí chuyển khoản, Quý khách vui lòng thanh toán trực tiếp với ngân hàng, không trừ vào phần phí định kỳ cần nộp.

2. Nội dung chuyển khoản ghi đầy đủ các thông tin sau: 

- Tên của bên mua bảo hiểm. 
- Số hợp đồng bảo hiểm. 
- Đóng phí cho kỳ phí từ ngày … đến ngày .....