Xanh yêu thương

Thời gian khuyến mại: 24/03/2021 đến 24/04/2021

Phạm vi tổ chức: Toàn quốc

Hình thức khuyến mại: Tặng quà cho khách hàng khi tham gia hợp đồng mới kèm theo ít nhất 02 sản phẩm bổ trợ/quyền lợi nâng cao (SPBT/QLNC) trong thời gian khuyến mại

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Bộ quà tặng trang trí tổ ấm gia đình

Điều kiện tham gia:

Bên mua bảo hiểm cá nhân của Hợp đồng bảo hiểm mua tại Bảo Việt Nhân thọ thỏa mãn đồng thời la tham gia các Hợp đồng bảo hiểm là hàng hóa, dịch vụ khuyến mại thuộc chương trình khuyến mại này và Hợp đồng chính kèm theo ít nhất 02 SPBT/QLNC trở lên (ngoại trừ các Hợp đồng có Người được bảo hiểm từ 60 tuổi trở lên, Hợp đồng Hưu Trí An Khang không bắt buộc đáp ứng điều kiện có SPBT/QLNC đi kèm) :

  • Khách hàng tham gia Hợp đồng có Phí Quy năm của Hợp đồng chính từ 15 triệu trở lên, Phí bảo hiểm định kỳ đầu tiên của Hợp đồng chính không thấp hơn 6.000.000 đồng sẽ được tặng một Bộ quà tặng trang trí tổ ấm gia đình.
  • Ngày nộp phí bảo hiểm ước tính (sau đây gọi là Ngày hiệu lực Hợp đồng) nằm trong thời gian khuyến mại và Ngày phát hành Hợp đồng không quá ngày 05/5/2021 Khách hàng tham gia Hợp đồng có Phí Quy năm của Hợp đồng chính từ 15 triệu trở lên, Phí bảo hiểm định kỳ đầu tiên của Hợp đồng chính không thấp hơn 6.000.000 đồng sẽ được tặng một Bộ quà tặng trang trí tổ ấm gia đình.

Thể lệ chương trình tặng quà