Đón tuổi mới - Sức sống mới

Thời gian khuyến mại: 06/7/2020 đến 30/09/2020

Phạm vi tổ chức: Toàn quốc

Cơ cấu giải thưởng:

  1. Chương trình tặng quà: 2 Ghế massage Kingsport G25
  2. Chương trình quay thưởng
    • Giải Mạnh Mẽ: 04 Ô tô VinFast Fadil bản nâng cao
    • Giải Sức Sống: 1388 Xe đạp thể thao Kingsport X

Điều kiện tham gia:

  • Tham gia các Hợp đồng bảo hiểm là hàng hóa, dịch vụ khuyến mại thuộc Chương trình khuyến mại này và có kèm theo ít nhất 02 Sản phẩm bổ trợ/Quyền lợi nâng cao (ngoại trừ các Hợp đồng có Người được bảo hiểm từ 60 tuổi trở lên không bắt buộc đáp ứng điều kiện có Sản phẩm bổ trợ/Quyền lợi nâng cao đi kèm mà vẫn được tham gia Chương trình khuyến mại này).
  • Ngày nộp phí bảo hiểm ước tính (sau đây gọi là Ngày hiệu lực Hợp đồng) nằm trong thời gian khuyến mại quy định tại Mục 3 và Ngày phát hành Hợp đồng không quá ngày 07/10/2020.
  • Điều kiện phí bảo hiểm tham gia được quy định rõ trong thể lệ của chương trình

Thể lệ chương trình quay thưởng

Thể lệ chương trình tặng quà