Thanh toán phí qua Internet Banking (i-Banking) và Dịch vụ trích nợ tự động

Thanh toán phí qua Internet Banking và Dịch vụ Trích nợ tự động

Nếu đã sở hữu tài khoản của Ngân hàng Bảo Việt, Quý khách có thể chủ động đóng phí bảo hiểm thông qua i-Banking bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu thông qua các thiết bị công nghệ có kết nối internet. Hoặc Quý khách có thể đăng ký dịch vụ “Trích nợ tự động” để hợp đồng bảo hiểm được tự động đóng phí đúng hạn.  
Sử dụng dịch vụ BAOVIET i-Banking, Quý khách hoàn toàn được miễn phí với các thủ tục rất đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện.


LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI

Tài liệu và biểu mẫu