Thanh toán phí qua ngân hàng

Thanh toán phí qua ngân hàng

Quý khách cũng có thể thanh toán phí bảo hiểm bằng hình thức chuyển tiền đến số tài khoản của Công ty Bảo Việt Nhân thọ thành viên đang quản lý và phục vụ hợp đồng của Quý khách.
Vui lòng xem danh sách số tài khoản các Công ty Bảo Việt Nhân thọ thành viên tại đây

Lưu ý khi thanh toán phí bảo hiểm qua ngân hàng:
1. Chuyển khoản đầy đủ số phí định kỳ cần nộp. Trường hợp ngân hàng thu phí chuyển khoản, Quý khách vui lòng thanh toán trực tiếp với ngân hàng, không trừ vào phần phí định kỳ cần nộp.


2. Nội dung chuyển khoản ghi đầy đủ các thông tin sau: 
Tên của bên mua bảo hiểm. 
Số hợp đồng bảo hiểm. 
Đóng phí cho kỳ phí từ ngày … đến ngày .....


LIÊN HỆ CHI NHÁNH