Thanh toán phí qua ngân hàng

Thanh toán phí qua ngân hàng

Quý khách cũng có thể thanh toán phí bảo hiểm bằng hình thức chuyển tiền đến số tài khoản của Công ty Bảo Việt Nhân thọ thành viên đang quản lý và phục vụ hợp đồng của Quý khách.
Vui lòng xem danh sách số tài khoản các Công ty Bảo Việt Nhân thọ thành viên tại đây


LIÊN HỆ CHI NHÁNH