Thanh toán phí qua Tư vấn viên

Thanh toán phí qua Tư vấn viên

Khi trở thành khách hàng của Bảo Việt Nhân thọ, Quý khách được nhận dịch vụ thu phí tại nhà hoàn toàn miễn phí. Việc thu phí được thực hiện bởi chính các tư vấn viên của Bảo Việt Nhân thọ nhằm hỗ trợ Quý khách đóng phí bảo hiểm đến hạn một cách thuận tiện nhất.
Quý khách có thể kiểm tra thông tin về phí đóng tại Tài khoản My BVLIFE của Quý khách.


ĐĂNG NHẬP MY BVLIFE

Tài liệu và biểu mẫu