Thanh toán phí trực tuyến bằng thẻ trên trang Cổng thông tin khách hàng - My BVlife

Thanh toán phí bảo hiểm qua Cổng thông tin khách hàng My BVLife

Quý khách có thể sử dụng các loại thẻ ghi nợ nội địa hoặc thẻ tín dụng quốc tế (Visa/Mastercard/JCB/Amex) của ngân hàng bất kỳ để thanh toán phí bảo hiểm thông qua Cổng thông tin khách hàng - my BVLife tại địa chỉ https://mybvlife.baovietnhantho.com.vn
Đây là kênh thanh toán giúp Quý khách thực hiện giao dịch nhanh chóng, an toàn và chính xác, giảm thiểu rủi ro quản lý tiền mặt.


THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM

Tài liệu và biểu mẫu