Thay đổi điều kiện hợp đồng (Sản phẩm liên kết chung)

Thay đổi điều kiện Hợp đồng (Sản phẩm liên kết chung)

- Thay đổi Quyền lợi bảo hiểm tử vong
- Thay đổi tỷ lệ gia tăng Số tiền bảo hiểm
- Thay đổi thời hạn bảo hiểm
- Thay đổi Số tiền bảo hiểm
- Chấm dứt hiệu lực Hợp đồng chính/Sản phẩm bổ trợ
- Khôi phục hiệu lực hợp đồng
Để thay đổi điều kiện hợp đồng trong hợp đồng bảo hiểm, Quý khách vui lòng điền vào Biểu mẫu thay đổi điều kiện hợp đồng (tại đây) và gửi hồ sơ thủ tục theo hướng dẫn trong biểu mẫu về :
- Công ty Bảo Việt Nhân thọ đang quản lý và phục vụ Hợp đồng của Quý khách (xem địa chỉ tại đây); hoặc
- Liên hệ Tổng đài 1900558899 nhánh số 4 để được hướng dẫn
* Các trường hợp: Thay đổi Quyền lợi tử vong từ Cơ bản sang Vượt trội; Thay đổi tỷ lệ gia tăng STBH từ 0% sang 5%; Thay đổi thời hạn bảo hiểm sang thời hạn dài hơn;  Tăng Số tiền bảo hiểm; Khôi phục hiệu lực hợp đồng, Quý khách kê khai Tờ khai sức khỏe (theo mẫu tại đây), cung cấp các chứng từ y tế về tình trạng sức khỏe (nếu có).


LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI