Thay đổi điều kiện hợp đồng (Sản phẩm truyền thống)

Thay đổi điều kiện Hợp đồng (Sản phẩm truyền thống)

- Giảm Số tiền bảo hiểm
- Chấm dứt hiệu lực Hợp đồng chính
- Chấm dứt hiệu lực Sản phẩm bổ trợ
- Khôi phục Số tiền bảo hiểm giảm 
- Khôi phục hiệu lực hợp đồng
Để thay đổi điều kiện hợp đồng trong hợp đồng bảo hiểm, Quý khách vui lòng điền vào Biểu mẫu thay đổi điều kiện hợp đồng (tại đây) và gửi hồ sơ thủ tục theo hướng dẫn trong biểu mẫu về :
- Công ty Bảo Việt Nhân thọ đang quản lý và phục vụ Hợp đồng của Quý khách (xem địa chỉ tại đây); hoặc
- Liên hệ Tổng đài 1900558899 nhánh số 4 để được hướng dẫn
* Trường hợp Khôi phục Số tiền bảo hiểm hoặc Khôi phục hiệu lực hợp đồng, Quý khách kê khai Tờ khai sức khỏe (theo mẫu tại đây) , cung cấp các chứng từ y tế về tình trạng sức khỏe (nếu có).


LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI