Báo cáo tài chính

Năm 2016, Bảo Việt Nhân thọ đạt mức tăng trưởng ấn tượng nhờ phát huy sức mạnh tổng thể trong lĩnh vực kinh doanh, tăng cường tập trung hóa các mặt hoạt động, nâng cao năng suất lao động, tập trung đầu tư và phát triển đội ngũ cán bộ đồng thời nâng cao chất lượng của tư vấn viên.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 13.456,429 tỷ đồng, tăng trưởng 33% (mức tăng trưởng năm 2015: 27,1%). Doanh thu phí khai thác mới đạt 3.666 tỷ đồng, tăng trưởng 42,11% (mức tăng trưởng năm 2015 là 23,3%), dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam năm 2016.

Với những thành tựu đạt được, Bảo Việt Nhân thọ được thị trường và người tiêu dùng ghi nhận là công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín nhất Việt Nam năm 2016 (Theo khảo sát thị trường độc lập và uy tín của Việt Nam Report), nhận giải thưởng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam của Tạp chí Tài chính và ngân hàng toàn cầu uy tín của Anh Quốc (Global Banking & Finance Review). Với những hoạt động tích cực đối với cộng đồng, Bảo Việt Nhân thọ vinh dự đón nhận thư khen của Chủ tịch nước về những thành tích đóng góp trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2011-2016. 

Bảo Việt Nhân thọ xin trân trọng cảm ơn niềm tin của Quý khách hàng và các đối tác!