Quyền lợi miễn đóng phí

Bạn hoàn toàn có thể yên tâm rằng gia đình sẽ được đảm bảo tài chính ngay cả khi bản thân không may gặp rủi ro trong quá trình bảo hiểm. BVNT sẽ thay Bạn  đóng phí và duy trì miễn phí hợp đồng để chia sẻ rủi ro và thay Bạn chăm 

Quyền lợi

Nếu Người được bảo hiểm không may gặp rủi ro tử vong hay bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, Hợp đồng chính sẽ được duy trì miễn phí với đầy đủ các quyền lợi mà không cần phải tiếp tục đóng phí.

Minh họa Quyền lợi

Anh A 35 tuổi đã có vợ và con nhỏ. Anh tham gia An Phát Hưng Gia cho con 1 tuổi với STBH 500 triệu đồng, thời hạn 15 năm. Đồng thời, để đảm bảo vai trò trụ cột của mình, anh có tham gia kèm Quyền lợi miễn nộp phí bảo hiểm cho mình với thời hạn 15 năm.

Sau khi tham gia bảo hiểm 1 năm, anh A không may bị tai nạn dẫn đến tử vong, khi đó hợp đồng An Phát Hưng Gia cho con sẽ được duy trì với đầy đủ quyền lợi mà không cần phải đóng phí trong 14 năm tiếp theo tới hết thời hạn bảo hiểm.

Minh họa quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp trên:

Điều kiện tham gia

Độ tuổi tham gia

Từ 16 - 60 tuổi

Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng

70 tuổi

Thông tin khác

Vui lòng liên hệ với các tư vấn viên của chúng tôi hoặc gọi số 1900 55 88 99 để được tư vấn đầy đủ về sản phẩm.