Bảo hiểm tích lũy

Chương trình tài chính tích lũy dành cho nhân viên Doanh nghiệp

Luôn đồng hành cùng Doanh nghiệp để xây dựng một chiến lược duy trì nhân sự hiệu quả, Bảo Việt Nhân thọ đã cung cấp nhiều sản phẩm thuộc dòng Bảo hiểm nhóm - tích lũy, vừa cung cấp sự bảo vệ toàn diện cho đội ngũ nhân viên của bạn trước các rủi ro trong cuộc sống vừa tích lũy hiệu quả để tạo dựng quỹ tài chính cho tương lai. Nhân viên của Bạn sẽ được an tâm hoàn toàn để cống hiến hết mình cho sự phát triển vững bền của Doanh nghiệp.

Quyền lợi

Quyền lợi tích lũy

Giải pháp tài chính giúp nhân viên của Doanh nghiệp bảo vệ tương lai vững chắc thông qua các kế hoạch tích lũy và bảo vệ trong thời gian ngắn và trung hạn. Với các chương trình tích lũy đều đặn, Bảo Việt Nhân thọ sẽ cùng Bạn tạo lập được cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng cho nhân viên và gia đình của họ.

Quyền lợi bảo vệ toàn diện

Với các sản phẩm bảo hiểm tử vong và thương tật do tai nạn giúp Doanh nghiệp, tổ chức có một khoản tài chính để hỗ trợ gia đình nhân viên trong trường hợp họ bị tử ving hoặc thương tật.

Minh họa Quyền lợi

Doanh nghiệp A tham gia Chương trình Bảo hiểm An Gia Thịnh Vượng của Bảo Việt Nhân thọ để dành tặng Quyền lợi tích lũy và gia tăng thu nhập cho các nhân viên của Doanh nghiệp. Thời hạn bảo hiểm 20 năm với số phí tích lũy hàng năm là 33,7 triệu đồng và Số tiền bảo hiểm gốc là 500 triệu đồng. Đáo hạn hợp đồng nhân viên sẽ nhận được 975 triệu đồng

Năm hợp đồng

Phí bảo hiểm cộng dồn

Số tiền bảo hiểm gia tăng

1

33,7

500

2

67,4

525

4

168,5

575

8

303,3

675

12

438,1

775

16

572,9

875

19

674,0

950

20 (Đáo hạn hợp đồng)

975

 

Nếu tham gia thêm sản phẩm bổ trợ, với số phí đóng thêm rất nhỏ, nhân viên của Bạn sẽ được chi trả thêm quyền lợi khi xảy ra các rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ.

Như vậy với An Gia Thịnh Vượng, nhân viên của Bạn hoàn toàn yên tâm vì đã được đảm bảo một tương lai vững chắc cho gia đình thân yêu của mình.

Điều kiện tham gia

Đối tượng được bảo hiểm

  • Là Người lao động trong Doanh nghiệp, khách hàng đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Doanh nghiệp
  • Là nhân viên, hội viên, thành viên hoạt động thường xuyên của các Doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội.

Bên mua bảo hiểm

  • Là người sử dụng lao động
  • Là tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị...

Thông tin khác

Trên đây là những nội dung tóm lược về Chương trình tài chính gia tăng thu nhập khi nghỉ hưu dành cho nhân viên của Doanh nghiệp. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Điều khoản mẫu hoặc liên hệ với Tư vấn tài chính của chúng tôi.