06/05/2014

TVC giới thiệu về Tập đoàn Bảo Việt nửa thế kỷ qua


Hướng tới Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, Tập đoàn Bảo Việt đã chính thức ra mắt TVC giới thiệu chung về Bảo Việt nửa thế kỷ qua

Tags: TVC ,