Chính sách quyền riêng tư

Tại Bảo Việt, chúng tôi tận tâm để “mang đến một cuộc sống an toàn và đảm bảo hơn cho mọi người”, cam kết này của chúng tôi cũng được thể hiện qua việc “bảo đảm” quyền riêng tư của bạn trên trang web này. Xin đọc Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trên Internet dưới đây. Chính sách này giải thích rõ cách thức mà Bảo Việt chúng tôi nỗ lực để xây dựng lòng tin của bạn và bảo đảm an toàn cho các thông tin của bạn thông qua các chính sách trên trang web của chúng tôi.

Các thông tin được Bảo Việt thu thập phụ thuộc vào yêu cầu của bạn. Việc thu thập các thông tin này là nhằm giúp chúng tôi cung cấp tốt hơn các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Dưới đây là vài ví dụ về các loại thông tin mà chúng tôi thu thập trên trang web của Bảo Việt nếu bạn đồng ý cung cấp chúng:
"Liên lạc với chúng tôi" & các mẫu yêu cầu liên hệ - Tên, Số điện thoại liên lạc, địa chỉ thư điện tử

Các thông tin mà Bảo Việt thu thập sẽ được sử dụng để cung cấp liên lạc lại với khách hàng khi được yêu cầu, quản lý các hợp đồng bảo hiểm, trả lời các câu hỏi hoặc thắc mắc, đăng ký tham gia vào các sự kiện do Bảo Việt tài trợ, và cung cấp các thông tin được yêu cầu một cách kịp thời.
Bằng việc sử dụng trang web của chúng tôi, Bảo Việt có thể lấy được các thông tin chung mang tính thống kê (từ các tập tin nhật ký (log files)) ví dụ như: tên miền, địa chỉ IP hoặc loại trình duyệt của những người sử dụng trang web của chúng tôi. Các thông tin lấy được từ tập tin nhật ký (log file) không chứa đựng các thông tin giúp xác định danh tính cá nhân, như tên, địa chỉ, điện thoại, v.v… và chỉ được sử dụng cho mục đích thống kê chung.

Cookie là gì? Cookies là các tập hợp thông tin mà máy chủ của trang web của chúng tôi cấp cho bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Cookies được sử dụng trong một vài khu vực trên trang web của chúng tôi chỉ để duy trì các thông tin giữa các trang. Chúng sẽ không được sử dụng để lưu giữ hoặc xác định các thông tin cá nhân của các khách hàng của chúng tôi. Các Cookies này đơn giản chỉ nhằm đưa các thông tin bạn cung cấp trên một trang màn hình sang trang màn hình tiếp theo, giúp bỏ bớt yêu cầu phải cung cấp lại thông tin. Các Cookies này không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn hoặc của máy tính của bạn. Bạn có quyền chọn chấp nhận hoặc không chấp nhận Cookie, tuy nhiên, nếu bạn từ chối Cookie hoặc nếu chức năng Cookies trên trình duyệt của bạn bị tắt, một vài phần của trang web này sẽ không hoạt động được.

Bảo Việt không chịu trách nhiệm về các chính sách về quyền riêng tư cũng như nội dung của bất cứ trang web nào trên mạng Internet có thể có đường dẫn đến trang web của Bảo Việt. Xin được lưu ý rằng khi bạn bấm chuột vào các trang web ngoài trang web www.baovietnhantho.com.vn, bạn đã được chuyển sang một trang web khác có thể không thuộc quyền quản lý của Bảo Việt. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên đọc các chính sách về quyền riêng tư của các trang web được dẫn đến đó vì các chính sách về quyền riêng tư của họ có thể khác với chính sách của chúng tôi.

Trang web Bảo Việt được thiết kế để cung cấp cho các khách hàng, các khách hàng tiềm năng của chúng tôi và những người truy cập trang web của chúng tôi một phương thức bảo mật để có được các thông tin về Công ty chúng tôi, các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, và để giao dịch với chúng tôi qua Internet. Trang web của chúng tôi sẽ chỉ thu thập các thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp để giúp chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của bạn. Nếu bạn đã cung cấp các thông tin cá nhân trên trang web của chúng tôi để yêu cầu cung cấp báo giá, để chúng tôi quản lý các hợp đồng bảo hiểm, hoặc để yêu cầu chúng tôi trả lời các câu hỏi,… chúng tôi có thể phải chia sẻ các thông tin đó cho các bên được ủy thác, nếu cần thiết, để phục vụ các yêu cầu của bạn. Chúng tôi cũng có thể sẽ gửi và lưu trữ các thông tin này tại các bên thứ ba làm dịch vụ xử lý, lưu trữ và/hoặc sao lưu dữ liệu cho công ty chúng tôi. Chúng tôi không bán các thông tin khách hàng cho các công ty cung cấp danh sách địa chỉ emails hay các công ty kinh doanh tiếp thị qua điện thoại.

Các thông tin cá nhân bạn đã cung cấp sẽ được tiếp cận bởi một số nhân viên và đại lý của Bảo Việt, những người cần biết các thông tin đó để phục vụ các yêu cầu của bạn. Bảo Việt duy trì các biện pháp và quy trình bảo vệ thông tin tuân thủ các quy định của pháp luật nhằ bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn. Bảo Việt sẽ lưu giữ các thông tin thu thập được trong thời gian pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trên Internet này có thể được sửa đổi vào từng thời điểm. Nếu Chính Sách Về Quyền Riêng Tư trên Internet thay đổi, chúng tôi sẽ cập nhật các thay đổi đó trên trang web này tại địa chỉ www.baovietnhantho.com.vn. Bạn có thể vào trang web này thường xuyên để đọc bản cập nhật mới nhất của Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trên Internet.