Nộp phí bằng Ví điện tử

Quý khách có thể nộp phí bảo hiểm bằng Ví điện tử VinID, ShopeePay, SmartPay hoặc Vimo thông qua Link thanh toán được Bảo Việt Nhân thọ gửi tới Quý khách.