Nộp phí bằng Thẻ hoặc Tiền gửi ngân hàng

CÁC hình thức nộp phí bằng Thẻ hoặc Tiền gửi ngân hàng

- Truy cập website https://mybvlife.baovietnhantho.com.vn hoặc đăng nhập ứng dụng MyBVLife trên điện thoại/máy tính bảng;
- Đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên thu phí của Bảo Việt Nhân thọ quẹt qua thiết bị MPOS.

Nếu Quý khách có tài khoản tại BIDV hoặc BAOVIET Bank, Quý khách đăng ký sử dụng dịch vụ Ủy nhiệm chi để hợp đồng được tự động nộp phí khi đến kỳ hạn nộp phí

- App BAOVIET Smart (BAOVIET Bank), BIDV SmartBanking (BIDV): Sử dụng chức năng “Thanh toán phí bảo hiểm”, nhập số hợp đồng.

- App của các Ngân hàng khác: Sử dụng một trong các chức năng sau:

+ Chuyển tiền cho Bảo Việt Nhân thọ theo cú pháp:
* Tên Ngân hàng nhận: BIDV – Chi nhánh Hồng Hà
* Số tài khoản: BVL<Số Hợp đồng Bảo hiểm>
* Tên người thụ hưởng: <Tên Bên Mua bảo hiểm>

+ Quét mã QR tạo từ link thanh toán của Bảo Việt Nhân thọ gửi.

Quý khách có thể đăng nhập Website của các Ngân hàng để nộp phí bảo hiểm thông qua chức năng Thanh toán phí bảo hiểm hoặc Chuyển tiền 24/7:

- BAOVIET Bank (tại đây) / BIDV (tại đây): Sử dụng chức năng Thanh toán phí bảo hiểm, nhập số hợp đồng.

- Các Ngân hàng khác: Sử dụng chức năng Chuyển tiền 24/7 để chuyển tiền cho Bảo Việt Nhân thọ theo cú pháp:
+ Tên Ngân hàng nhận: BIDV – Chi nhánh Hồng Hà
+ Số tài khoản: BVL<Số Hợp đồng>
+ Tên người thụ hưởng: <Tên Bên Mua Bảo hiểm>