Giải quyết quyền lợi bảo hiểm 15 phút

Giải quyết quyền lợi bảo hiểm 15 phút

Quy trình Giải quyết quyền lợi bảo hiểm (GQQLBH) 15 phút (*) áp dụng với hồ sơ yêu cầu GQQLBH do khách hàng nộp trực tiếp tại Trụ sở Công ty và đáp ứng một số điều kiện quy định dưới đây.(*) Thời gian 15 phút trong quy trình được tính kể từ thời điểm cán bộ Dịch vụ khách hàng nhận hồ sơ yêu cầu GQQLBH đầy đủ và hợp lệ từ Khách hàng đến khi có quyết định GQQLBH.


LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI
giai-quyet-quyen-loi-bao-hierm-15-phut