Lưu ý khi nộp phí bảo hiểm

1. Hóa đơntin nhắn xác nhận nộp phí của Bảo Việt Nhân thọ là BẰNG CHỨNG quan trọng xác nhận số tiền phí bảo hiểm mà Bên Mua bảo hiểm (Quý khách) đã nộp cho Bảo Việt Nhân thọ. Ngay sau khi Quý khách nộp phí bảo hiểm, Quý khách sẽ nhận được tin nhắn xác nhận nộp phí kèm theo Biên nhận thu điện tử của Bảo Việt Nhân thọ gửi đến số điện thoại Quý khách đã đăng ký với Bảo Việt Nhân thọ.

2. Trường hợp Quý khách không nhận được tin nhắn xác nhận nộp phí của Bảo Việt Nhân thọ, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng 1800 6966 để được hỗ trợ.

3. Bảo Việt Nhân thọ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản tiền nào Quý khách đã nộp/chuyển cho nhân viên thu phí mà không có tin nhắn xác nhận nộp phí hoặc hóa đơn điện tử của Bảo Việt Nhân thọ gửi Quý khách.

4. Để tra cứu Hóa đơn điện tử và các thông tin về hợp đồng của Quý khách, Quý khách vui lòng truy cập website tại https://mybvlife.baovietnhantho.com.vn hoặc tải ứng dụng MyBVLife trên Appstore/CH Play.

Quét mã QRcode sau để tải: