Bảo hiểm liên kết chung An Khang Hạnh Phúc 2024

"Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc."
HẠNH PHÚC trọn vẹn khi ta không chỉ CHĂM LO cho HIỆN TẠI, mà còn là HOẠCH ĐỊNH và VUN ĐẮP cho TƯƠNG LAI

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung An Khang Hạnh Phúc 2024 là người đồng hành tin cậy luôn bên bạn và gia đình trong hành trình dài của cuộc sống, kiến tạo một cuộc đời khỏe mạnh, thịnh vượng và bình an, chắp cánh cho yêu thương và hạnh phúc thêm đong đầy.

Vì sao bạn nên quan tâm sản phẩm này

quyền lợi

1. Quyền lợi bảo hiểm Tử vong
Lựa chọn Quyền lợi Cơ bản hoặc Quyền lợi vượt trội
- Quyền lợi Cơ bản (Giá trị tích lũy cao): Bằng giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm tử vong và Giá trị Tài khoản Hợp đồng tại thời điểm xảy ra tử vong
- Quyền lợi Vượt trội (Giá trị bảo vệ cao): Bằng tổng của Số tiền bảo hiểm tử vong và Giá trị Tài khoản Hợp đồng tại thời điểm xảy ra tử vong.
2. Quyền lợi thương tật nghiêm trọng do tai nạn
Chi trả quyền lợi bằng 100% Quyền lợi bảo hiểm Tử vong
3. Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối lên đến 500 triệu đồng
Hỗ trợ ứng trước 50% Quyền lợi Tử vong và số tiền này sẽ được đối trừ khi chi trả các quyền lợi khác hoăc khi chấm dứt hợp đồng
4. Quyền lợi Tử vong do tai nạn mở rộng lên đến 10 tỷ đồng (áp dụng cho Gói VIP2, VIP3)
- Tai nạn máy bay: 200% Số tiền bảo hiểm tử vong do tai nạn mở rộng
- Tai nạn thông thường: 100% Số tiền bảo hiểm tử vong do tai nạn mở rộng
5. Quyền lợi bảo hiểm các Bệnh nan y lên đến 2,5 tỷ đồng (áp dụng cho Gói VIP2, VIP3)
Bảo vệ trước bệnh Ung thư giai đoạn đầu và cuối, đột quỵ, nhồi máu cơ tim
6. Quyền lợi chăm sóc y tế lên đến 2 tỷ đồng (áp dụng cho Gói VIP3)
- Trợ cấp viện phí cơ bản: lên đến 2 triệu đồng/ngày
- Trợ cấp viện phí đặc biệt: lên tới 4 triệu đồng/ngày
- Hỗ trợ chi phí phẫu thuật: lên tới 10 triệu đồng/lần
- Chi phí vận chuyển cấp cứu: lên tới 1 triêu đồng/lần

1. Quyền lợi đáo hạn
Lựa chọn nhận Quyền lợi đáo hạn bằng 100% Giá trị Tài khoản Hợp đồng tại tuổi 90%
2. Thưởng duy trì Hợp đồng
Khoản thưởng bằng 2% hoặc 5% Giá trị Tài khoản Hợp đồng trung bình trong kỳ xét thưởng sẽ được cộng vào Gái trị Tài khoản Hợp đồng tại Ngày kỷ niệm Hợp đồng lần thứ 05 và mỗi 05 năm sau đó.
3. Thưởng đặc biệt
Khoản thưởng bằng tỉ lệ % Phí bảo hiểm định kỳ quy năm của năm Hợp đồng đầu tiên sẽ được cộng vào Giá trị Tài khoản Hợp đồng tại Ngày kỷ niệm Hợp đồng lần thứ 10 và lần thứ 20.
4. Hưởng Lãi suất cam kết tối thiểu
Khách hàng được hưởng Lãi suất đầu tư được công bố sau khi kết thúc mỗi năm tài chính và không thấp hơn Lãi suất cam kết tối thiểu.
5. Thưởng gia tăng đầu tư
Giá trị Tài khoản Hợp đồng tại thời điểm Hợp đồng chấm dứt hiệu lực sẽ được đánh giá và điều chỉnh để đảm bảo không thấp hơn Giá trị Tài khoản đảm bảo

Có thể lựa chọn các chương trình CƠ BẢN (VIP1), chương trình NÂNG CAO (VIP2) hoặc chương trình CAO CẤP (VIP3) nhằm gia tăng thêm các quyền lợi bảo vệ cho gia đình
1. Chương trình CƠ BẢN
Bao gồm các quyền lợi đầu tư tiết kiệm, quyền lợi bảo vệ bao gồm:
- Quyền lợi bảo hiểm Tử vong
- Quyền lợi thương tật nghiêm trọng do tai nạn
- Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối lên đến 500 triệu đồng
- Quyền lợi đáo hạn
- Quyền lợi Thưởng duy trì Hợp đồng
- Quyền lợi Thưởng đặc biệt (*)
- Quyền lợi hưởng Lãi suất cam kết tối thiểu
- Quyền lợi Thưởng gia tăng đầu tư

2. Chương trình NÂNG CAO
Chương trinh NÂNG CAO bao gồm tất cả các quyền lợi của Chương trinh CƠ BẢN, đồng thời bổ sung thêm các Quyền lợi sau:
- Quyền lợi Tử vong do tai nạn mở rộng lên đến 10 tỷ đồng
+ Tử vong do tai nạn thông thường
+ Tử vong do tai nạn máy bay
- Quyền lợi bảo hiểm các Bệnh nan y lên đến 2,5 tỷ đồng
+ Ung thư giai đoạn đầu
+ Ung thư giai đoạn cuối
+ Đột quỵ
+ Nhồi máu cơ tim

- Tỷ lệ Thưởng đặc biệt cao hơn Chương trình CƠ BẢN

3. Chương trình CAO CẤP
Chương trinh CAO CẤP bao gồm tất cả các quyền lợi của Chương trinh NÂNG CAO, đồng thời bổ sung thêm các Quyền lợi sau:
- Quyền lợi chăm sóc y tế lên đến 2 tỷ đồng
+ Viện phí cơ bản
+ Viện phí đặc biệt
+ Phẫu thuật
+ Vận chuyển cấp cứu

- Tỷ lệ Thưởng đặc biệt cao hơn Chương trình NÂNG CAO

Ghi chú: (*) Tỷ lệ chi trả Quyền lợi Thưởng đặc biệt giữa các Chương trình là khác nhau

Gia tăng quyền lợi với các sản phẩm bổ trợ
Ngoài Hợp đồng chính, Khách hàng còn có thể lựa chọn thêm các sản phẩm bổ trợ để gia tăng quyền lợi, bảo vệ toàn diện cho bản thân và gia đình:
• Nhóm sản phẩm bảo vệ Khách hàng trước rủi ro tai nạn
• Nhóm sản phẩm miễn đóng phí khi gặp rủi ro

Với thu nhập 25.000.000 đồng/tháng, anh A muốn dành 2.500.000 đồng/tháng (~83.000 đồng/ngày) để bảo vệ tài chính trước rủi ro và tích lũy, đầu tư cho tương lai.
Anh A tham gia Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung An Khang Hạnh Phúc 2024, thông tin như sau:

Thông tin cơ bản

Với mức tham gia nêu trên, Anh A được nhận các Quyền lợi sau:

QUYỀN LỢI BẢO VỆ

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung An Khang Hạnh Phúc 2024 là giải pháp đồng hành cùng anh A đảm bảo tương lai chu toàn cho gia đình và quỹ hưu trí thảnh thơi lúc về già. Để được bảo vệ toàn diện nhất, đặc biệt là chăm sóc y tế và chi trả trước các bệnh nạn y phổ biến, anh A lựa chọn tham gia Chương trình Cao cấp.
Quỹ tài chính tại các dấu mốc quan trọng của cuộc đời được thể hiện qua sơ đồ dưới đây:

QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ

Quyền lợi tích lũy đầu tư nêu trên được minh họa theo mức lãi suất 5,25%/năm. Từ năm hợp đồng thứ 21, các giá trị nêu trên được minh họa theo Lãi suất cam kết tối thiểu. Quyền lợi tích lũy đầu tư thực tế sẽ phụ thuộc vào kết quả đầu tư thực tế của quỹ liên kết chung, lãi suất cam kết và các quy định tại Quy tắc, Điều khoản sản phẩm.

Trên đây là sơ đồ minh họa Quyền lợi tích lũy đầu tư cho Chương trình Cao cấp. Tùy theo nhu cầu bảo vệ của bản thân, nếu khách hàng lựa chọn Chương trình Nâng cao hoặc Chương trình Cơ bản thì Quyền lợi tích lũy đầu tư sẽ được điều chỉnh tương ứng theo từng chương trình.

Điều kiện tham gia

Tuổi của Người được bảo hiểm

Chương trình cơ bản: 0-65 tuổi
Chương trình Nâng Cao, Cao Cấp: 0-60 tuổi

Thời hạn bảo hiểm

Trọn đời hoặc tới tuổi 90

Thời hạn đóng phí

Đóng phí: 10, 15, 20 năm, hoặc
Đóng phí tới khi Người được bao hiểm đạt 55, 60, 65 tuổi
Lập kế hoạch tài chính


CÁC SẢN PHẨM BỔ TRỢ

Nếu bạn phân vân giữa các sản phẩm bảo hiểm, hãy để lại lời nhắn cho chúng tôi

Chọn chuyên viên tư vấn cho riêng bạn

Chủ động đặt hẹn với chuyên viên tài chính Bảo Việt để được lắng nghe và thấu hiểu

Bắt đầu ngay

1900 558899

Tổng đài chăm sóc khách hàng

Mọi thắc mắc của bạn được chuyên gia giải đáp một cách thấu đáo nhất.Hãy liên lạc cho chúng tôi

Sản phẩm có thể bạn quan tâm

An Khoa Trạng Nguyên 2024

Quyền lợi Học vấn và Quà tặng lập nghiệp lên đến 222% Số tiền bảo hiểm gốc vào Ngày đáo hạn Hợp đồng; Miễn đóng phí và hỗ trợ tài chính bằng 20% Số tiền bảo hiểm gốc cho Người trụ cột khi gặp rủi ro.

Tìm hiểu ngay

Bảo hiểm liên kết chung An Phát Cát Tường 2024

12 Quyền lợi trong 1 Hợp đồng duy nhất. Quyền lợi bảo hiểm Tử vong do tai nạn lên đến 15 tỷ. Có thể đóng toàn bộ phí 1 lần, bảo vệ lên đến 20 năm...

Tìm hiểu ngay