Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Bảo Việt Nhân thọ là công ty bảo hiểm nhân thọ tiên phong khai mở và đồng hành cùng thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, thành viên của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt, trực thuộc Bộ Tài chính. Trong hoạt động kinh doanh, Bảo Việt Nhân thọ luôn đặt mục tiêu khách hàng là trung tâm, tôn trọng và cam kết tuân thủ quy định pháp luật liên quan đến vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Khi nói về “dữ liệu cá nhân”, có nghĩa là chúng tôi muốn đề cập đến các thông tin của bạn, ví dụ họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, thông tin liên lạc… dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với bạn. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân từ bạn với mục đích đúng đắn theo thỏa thuận trong hợp đồng, tuân thủ yêu cầu của pháp luật hay các mục đích khác được nêu tại CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN dưới đây.

Bằng việc công khai CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN này, Bảo Việt Nhân thọ thực hiện trách nhiệm Thông Báo Xử lý Dữ liệu cá nhân đối với các Dữ liệu cá nhân của Khách hàng (bao gồm cả các khách hàng đã phát sinh giao dịch, hợp đồng và các khách hàng tiềm năng có quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ của Bảo Việt Nhân thọ), đối tác của Bảo Việt Nhân thọ (bao gồm ứng viên đại lý bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, đối tác thực hiện công việc quản lý đại lý, môi giới bảo hiểm, người lao động, ứng viên ứng tuyển trở thành người lao động) – sau đây gọi chung “Quý khách”.

Chi tiết CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN: xem tại đây

1.1. “Dữ liệu cá nhân”: Là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo quy định của pháp luật.
1.2. “Xử lý dữ liệu cá nhân”: là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.
1.3 “Bảo Việt Nhân thọ” bao gồm Trụ sở chính Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ và các Công ty Bảo Việt Nhân thọ thành viên hạch toán phụ thuộc.

Để làm rõ hơn, các từ ngữ nào chưa được giải thích tại CHÍNH SÁCH này sẽ được hiểu và áp dụng theo pháp luật Việt Nam

Dữ liệu cá nhân của Quý khách sau khi thu thập theo quy định tại CHÍNH SÁCH này được Bảo Việt Nhân thọ sử dụng cho một, một số hoặc toàn bộ các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân, bao gồm:

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của Bảo Việt Nhân thọ; giới thiệu cơ hội hợp tác, cơ hội nghề nghiệp và thu xếp giao kết hợp đồng với Bảo Việt Nhân thọ;

- Thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng giữa Quý khách và Bảo Việt Nhân thọ;

- Thực hiện nghiên cứu thiết kế sản phẩm, thống kê, nghiên cứu kinh nghiệm kinh doanh bảo hiểm, phòng chống trục lợi bảo hiểm, kiểm toán, tư vấn, nghiên cứu đánh giá tình hình tài chính, khả năng thanh toán, mức độ đầy đủ vốn, yêu cầu vốn, nhượng tái bảo hiểm;

- Phân tích, đánh giá, cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ, bao gồm việc nghiên cứu và cải tiến các quy trình kinh doanh nội bộ của Bảo Việt Nhân thọ; khảo sát và nghiên cứu thị trường;

- Thực hiện hoạt động chăm sóc khách hàng, hoạt động xúc tiến thương mại, quảng cáo; liên hệ với Quý khách để cung cấp các chương trình khuyến mại, ưu đãi, quà tặng, giới thiệu sản phẩm dành cho khách hàng; thực hiện các chương trình thi đua, phát triển kinh doanh phục vụ đại lý bảo hiểm, cấp quản lý, khách hàng; tổ chức các sự kiện cho đại lý bảo hiểm, cấp quản lý, các đối tác hợp tác khác và/hoặc khách hàng.

- Thực hiện các trách nhiệm, nghĩa vụ của các Bên theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phục vụ việc thanh tra, kiểm tra; phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc tuân thủ quy định pháp luật khác có liên quan.

Tùy thuộc vào từng giao dịch với Bảo Việt Nhân thọ mà Quý khách yêu cầu/quan tâm, Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý có thể bao gồm:
Dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm:
(i) Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
(ii) Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;
(iii) Giới tính;
(iv) Nơi sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;
(v) Thông tin về mối quan hệ gia đình và những người khác được chỉ định là người được bảo hiểm, người thụ hưởng hoặc người được ủy quyền/người đại diện theo pháp luật trong giao dịch hoặc hợp tác với Bảo Việt Nhân thọ;
(vi) Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số căn cước công dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế, địa chỉ thư điện tử;
(vii) Quốc tịch;
(viii) Hình ảnh của cá nhân;
(ix) Tình trạng hôn nhân;
(x) Thông tin liên quan đến (các) hợp đồng bảo hiểm tại Bảo Việt Nhân thọ;
(xi) Thông tin về cách thức sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty, các thông tin về sở thích, những mối quan tâm của khách hàng;
(xii) Các thông tin khác được yêu cầu, hoặc cần thiết cho, hoặc có liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của Bảo Việt Nhân thọ hoặc khi hợp tác với Bảo Việt Nhân thọ.
(xiii) Các dữ liệu cá nhân cơ bản khác theo quy định pháp luật được đánh giá là cần thiết hoặc phải thu thập theo quy định pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cho việc Xử lý
Dữ liệu Cá nhân vì các mục đích được quy định tại Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân và Bảo Mật Thông tin này.


Dữ liệu cá nhân nhạy cảm bảo gồm:
(i) Tình trạng y tế, sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án (không bao gồm thông tin về nhóm máu)
(ii) Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân
(iii) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội, hành vi vi phạm pháp luật được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;
(iv) Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
(v) Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

1. Việc thu thập dữ liệu cá nhân của Quý khách có thể được thực hiện thông qua các hình thức:
- Quý khách cung cấp, chia sẻ cho Bảo Việt Nhân thọ (i) trong quá trình Quý khách tìm kiếm, tiếp cận, sử dụng dịch vụ của Bảo Việt Nhân thọ; (ii) trong quá trình Quý khách thiết lập mối quan hệ hợp đồng, quan hệ đối tác với Bảo Việt Nhân thọ qua các hình thức khác nhau như trực tiếp, qua đại lý bảo hiểm, qua môi giới bảo hiểm, qua trang thông tin điện tử (website), hộp hỏi đáp tự động (chatbox AI), kênh quảng bá thương hiệu (fanpage), ứng dụng di động, phần mềm nghiệp vụ của Bảo Việt Nhân thọ (sau đây gọi chung là “Các Nền tảng”), qua điện thoại; hoặc (iii) được cung cấp cho Bảo Việt Nhân thọ bởi bên thứ ba, cơ quan, tổ chức khác có quyền cung cấp dữ liệu cá nhân.
- Bảo Việt Nhân thọ cũng có thể thu thập dữ liệu thông qua ủy quyền của Quý khách và/hoặc phù hợp với các quy định của pháp luật.

2. Xử lý dữ liệu:
Tùy vào mục đích xử lý dữ liệu cá nhân cụ thể đã được thông báo và Quý khách đã đồng ý, Bảo Việt Nhân thọ sẽ tiến hành các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân phù hợp với các quy định pháp luật. Việc xử lý có thể được thực hiện thông qua hệ thống máy tính, phần mềm, các thuật toán, bằng văn bản, lời nói hoặc hình thức khác phù hợp.

3. Xử lý dữ liệu cá nhân trong một số trường hợp đặc biệt
Bảo Việt Nhân thọ sẽ có thể ghi âm, ghi hình và xử lý dữ liệu cá nhân thu thập được từ camera quan sát (“CCTV”) tại các khu vực có lắp CCTV (bao gồm nhưng không giới hạn bởi khu vực ở quầy dịch vụ khách hàng, hành lang, khu vực lối ra vào thuộc phạm vi trụ sở Bảo Việt Nhân thọ …) phù hợp với các yêu cầu đảm bảo an ninh trong hoạt động của Bảo Việt Nhân thọ và cho Quý khách theo quy định của pháp luật và CHÍNH SÁCH này.

Bảo Việt Nhân thọ luôn tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ em. Ngoài các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định theo pháp luật, trước khi xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em, Bảo Việt Nhân thọ sẽ thực hiện xác minh tuổi của trẻ em và xác nhận sự đồng ý của (i) trẻ em và/hoặc (ii) cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân đã thông báo tới Quý Khách, Bảo Việt Nhân thọ là Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân nhưng cũng có thể chia sẻ, chuyển giao dữ liệu cá nhân cho các Bên xử lý dữ liệu cá nhân khác, Bên thứ ba phù hợp với quy định pháp luật và Chính sách này. Bên xử lý dữ liệu cá nhân khác và Bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn:

(i) đối tác của Bảo Việt Nhân thọ như doanh nghiệp tái bảo hiểm, đơn vị kiểm toán, đơn vị tư vấn (bao gồm cả dịch vụ tư vấn pháp lý, tài chính, đầu tư, quản lý dự án, kiểm toán v…), bên thuê ngoài, bên cung cấp dịch vụ phụ trợbảo hiểm, đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, đốitác cung cấp dịch vụ phần mềm, công nghệ thông tin, đối tác cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ nghiên cứu thị trường; ủy thác đầu tư/quản lý danh mục đầu tư; dịch vụ hành chính-văn phòng; in ấn; lưu trữ tài liệu-dữ liệu; dịch vụ viễn thông, dịch vụ lữ hành, lưu trú, vận chuyển, các ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán, cơ sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh hoặc các tổ chức, cá nhân khác hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh, phục vụ khách hàng của Bảo Việt Nhân thọ;

(ii) Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty con của Tập đoàn Bảo Việt

(iii) Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

Bảo Việt Nhân thọ luôn đặt mục tiêu tuân thủ quy định của pháp luật, bảo mật dữ liệu cá nhân của Quý khách, do đó, khi thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân, Bảo Việt Nhân thọ sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật tốt nhất theo thông lệ chung như thiết lập các quy định, quy trình, tiêu chuẩn nội bộ liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, trong môi trường mạng phát triển, vẫn có thể tiềm ẩn các nguy cơ xảy ra các hành vi vi phạm, tấn công hệ thống dữ liệu hoặc những hành vi cố ý vi phạm đơn lẻ của các cá nhân khi thực thi nhiệm vụ. Bảo Việt Nhân thọ đã chủ động xây dựng các biện pháp phòng thủ cũng như kịch bản xử lý cho các trường hợp vi phạm để ngăn chặn kịp thời các hậu quả của việc xử lý dữ liệu cá nhân. Theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bảo Việt Nhân thọ sẽ lập tức thông báo tới các bên liên quan và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bất kỳ hành vi vi phạm trong việc xử lý dữ liệu cá nhân.

Bảo Việt Nhân thọ thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách kể từ thời điểm dữ liệu được cung cấp, thu thập cho đến khi hoàn thành Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân nêu tại Mục II của văn bản này và/hoặc đến thời hạn theo quy định, yêu cầu của pháp luật đối với từng loại dữ liệu cá nhân cụ thể (bao gồm nhưng không giới - hạn ở pháp luật về kế toán, pháp luật phòng, chống rửa tiền, pháp luật kinh doanh bảo hiểm, pháp luật thanh tra, pháp luật kiểm toán, pháp luật khác có liên quan).

1. Quyền của chủ thể dữ liệu cá nhân
- Quyền đồng ý: Chủ thể dữ liệu được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình. Tuy nhiên, đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích để thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng giữa Bảo Việt Nhân thọ và Quý khách hoặc thực hiện theo các quy định của pháp luật sẽ không cần xin sự đồng ý của Chủ thể dữ liệu.
- Quyền rút lại sự đồng ý: Chủ thể dữ liệu được quyền rút lại sự đồng ý của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác. Việc rút lại sự đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân có thể ảnh hưởng tới việc thực hiện hợp đồng hoặc các quan hệ hợp tác giữa Chủ thể dữ liệu và Bảo Việt Nhân thọ, do đó, Quý khách cần cân nhắc khi thực hiện quyền này.
- Quyền xóa dữ liệu: Chủ thể dữ liệu được xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
- Quyền hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân: Chủ thể dữ liệu được yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
- Quyền truy cập.
- Quyền được biết.
- Quyền cung cấp dữ liệu.
- Quyền phản đối xử lý dữ liệu
- Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện.
- Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.
- Quyền tự bảo vệ.

Bảo Việt Nhân thọ tiếp nhận các yêu cầu thực hiện các quyền của Chủ thể dữ liệu theo thông tin liên hệ của Bảo Việt Nhân thọ. Thời hạn thực hiện một số yêu cầu cụ thể của Chủ thể dữ liệu quy định tại đây là 72 giờ (đối với một số quyền theo quy định pháp luật) sau khi Bảo Việt Nhân thọ nhận được yêu cầu hợp lệ từ Chủ thể dữ liệu hoặc thời hạn khác theo quy định của Bảo Việt Nhân thọ (nếu pháp luật không quy định).


2. Nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu cá nhân
- Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.
- Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
- Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân.
- Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- Trong một số trường hợp, Quý khách có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của các cá nhân khác cho Bảo Việt Nhân thọ nhằm mục đích thực hiện các giao dịch (ví dụ thông tin về thành viên gia đình hoặc những người trong danh sách liên hệ của Quý khách). Trong trường hợp như vậy, Quý khách phải đảm bảo rằng Quý khách đã nhận được sự đồng ý hoặc sự ủy quyền hợp lệ của những cá nhân này trước khi thực hiện cung cấp dữ liệu cá nhân cho Bảo Việt Nhân thọ.

- Bảo Việt Nhân thọ xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;
- Bảo Việt Nhân thọ luôn áp dụng và cập nhật các biện pháp kỹ thuật phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, công nghệ tiên tiến nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu cá nhân, ngăn chặn sự truy cập trái phép và/hoặc sự phá hủy, mất, thiệt hại dữ liệu cá nhân;
- Bảo Việt Nhân thọ lưu trữ dữ liệu cá nhân một cách thích hợp và trong phạm vi cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Quý khách lưu ý một số liên kết trên Các Nền tảng của Bảo Việt Nhân thọ dẫn đến các trang web/ứng dụng di động khác không phải của Bảo Việt Nhân thọ. Các trang web/ứng dụng di động này có thể có thông báo, chính sách về việc bảo vệ, xử lý dữ liệu cá nhân của riêng họ, khác với nội dung của Chính sách này.

Bảo Việt Nhân thọ không chịu trách nhiệm về việc xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bất kỳ bên thứ ba nào điều hành bất kỳ trang web, ứng dụng, hệ thống, nền tảng hoặc dịch vụ nào mà Các Nền tảng của Bảo Việt Nhân thọ liên kết tới. Việc đưa vào một liên kết trên Các Nền tảng không có nghĩa là Bảo Việt Nhân thọ chứng thực cho trang web, ứng dụng, hệ thống, nền tảng hoặc dịch vụ được liên kết đó. Xin lưu ý rằng Bảo Việt Nhân thọ không chịu trách nhiệm về các chính sách và thông lệ xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của các tổ chức khác, chẳng hạn như Facebook, Apple, Google, Microsoft, hoặc bất kỳ nhà phát triển hoặc nhà cung cấp ứng dụng phần mềm, nền tảng, hệ điều hành phương tiện truyền thông xã hội nào khác hoặc nhà cung cấp dịch vụ không dây hoặc nhà sản xuất thiết bị đối với các dữ liệu cá nhân mà Quý khách tiết lộ cho các tổ chức, cá nhân đó thông qua hoặc liên quan đến Các Nền tảng của Bảo Việt Nhân thọ.

LIÊN HỆ VỚI BẢO VIỆT NHÂN THỌ

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc, yêu cầu hoặc khiếu nại liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân theo CHÍNH SÁCH này hoặc Quý khách có nhu cầu tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo phương thức sau:

- Trụ sở các Công ty Bảo Việt Nhân thọ thành viên của Bảo Việt Nhân thọ tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Quý khách có thể tra cứu địa chỉ cụ thể tại website: tại đây

- Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: baovietnhantho@baoviet.com.vn

- Gọi điện thoại đến Tổng đài Chăm Sóc Khách Hàng: *1166 hoặc 18006966 hoặc 1900558899 nhánh số 4

Quý khách có thể tham khảo thông tin liên hệ tại mục “Liên Hệ” tại đây hoặc để lại thông tin tại chatbot trên fanpage/zalo của Bảo Việt Nhân thọ.

Chi tiết CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN: xem tại đây