Hướng dẫn giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Hướng dẫn giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm hợp lệ là:
Các thông tin trên Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm được kê khai đầy đủ, chính xác và trung thực;
Các tài liệu kèm theo đầy đủ và là bản gốc, bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao chứng thực bởi Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng Công chứng/Văn phòng Công chứng.


LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI
Phạm vi áp dụng

Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (mẫu tại đây) ; 
Trích lục khai tử/Giấy chứng tử;
Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm;
Giấy tờ chứng minh quyền được nhận quyền lợi bảo hiểm (áp dụng trong trường hợp không chỉ định người thụ hưởng)
- Di chúc;
- Văn bản thỏa thuận phân chia di sản;
- Văn bản khai nhận di sản …
Hồ sơ y tế (nếu có điều trị)
- Bệnh án của cơ quan y tế có thẩm quyền;
- Giấy chứng nhận phẫu thuật/ Phiếu mổ;
- Sổ khám bệnh;
- Giấy ra viện/Chứng nhận điều trị; 
Hồ sơ tai nạn (nếu do tai nạn)
- Biên bản tai nạn;
- Kết luận của cơ quan công an về vụ tai nạn; 
- Khác 
  + Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường và ảnh chụp hiện trường (nếu có)
  + Biên bản khám nghiệm tử thi (nếu có);

Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (mẫu tại đây) ;
Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm;
Hồ sơ y tế 
- Giấy xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng thương tật của Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm;
- Bệnh án của cơ quan y tế có thẩm quyền;
- Giấy chứng nhận phẫu thuật/ Phiếu mổ; 
- Giấy ra viện/Chứng nhận điều trị;
- Khác
  + Sổ khám bệnh;
  + Phim, kết quả chụp X-quang.
Hồ sơ tai nạn (nếu do tai nạn)
- Biên bản tai nạn;
- Kết luận của cơ quan công an về vụ tai nạn; 
- ​Khác 
  + Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường và ảnh chụp hiện trường (nếu có).

Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm 
- Mẫu áp dụng cho rủi ro bệnh hiểm nghèo và bệnh lý nghiêm trọng theo BV-NR17  (mẫu tại đây)
- Mẫu áp dụng cho rủi ro bệnh lý nghiêm trọng theo BV-NR15  (mẫu tại đây)
Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm;
Hồ sơ y tế
- Bệnh án của cơ quan y tế có thẩm quyền;
- Giấy ra viện/Giấy chứng nhận điều trị;
- Khác
  + Giấy chứng nhận phẫu thuật/Phiếu mổ (nếu có).
  + Kết quả xét nghiệm, kết quả tế bào học, kết quả chụp X-quang (nếu có);
Hồ sơ tai nạn (nếu do tai nạn)
- Biên bản tai nạn; 
- Kết luận của cơ quan công an về vụ tai nạn; 
- Khác 
  + Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường và ảnh chụp hiện trường (nếu có).

4.1 Các loại quyền lợi bảo hiểm
Quyền lợi phẫu thuật và điều trị ngoại khoa (BV-NR2, BV-NR6, BV-NR10, BV-NR14 và BV-NR16); 
Quyền lợi trợ cấp viện phí, trợ cấp viện phí đặc biệt, trợ cấp tử vong trong khi nằm viện  (BV-NR11);
Quyền lợi bảo hiểm thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn (BV-NR5, BV-NR12);
Quyền lợi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe dành cho phụ nữ (Bệnh ung thư phụ nữ, bệnh lý nghiêm trọng, biến chứng sản khoa) (BV-NR14).
4.2 Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm
Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (mẫu tại đây) ;
Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm;
Hồ sơ y tế
- Giấy ra viện;
- Giấy chứng nhận phẫu thuật/phiếu mổ (nếu có phẫu thuật);
- Biên lai (hóa đơn) thanh toán viện phí/ Biên lai (hóa đơn) tài chính;
- Bệnh án của cơ quan y tế có thẩm quyền;
- Khác
  + Giấy chứng nhận thương tích (áp dụng đối với rủi ro Thương tật bộ phận vĩnh viễn) (nếu có)
  + Phiếu siêu âm/Phim, kết quả chụp X-quang
- Công ty Bảo Việt Nhân thọ đang quản lý và phục vụ Hợp đồng của Quý khách (xem địa chỉ tại đây); hoặc
- Liên hệ Tổng đài 1900558899 nhánh số 4 để được hướng dẫn