Hướng dẫn hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Hướng dẫn hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm hợp lệ là:

  • Các thông tin cung cấp (nếu gửi hồ sơ trực tuyến) hoặc kê khai trên Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (nếu gửi hồ sơ truyền thống) đầy đủ, chính xác và trung thực;
  • Các tài liệu gửi kèm là bản gốc, bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao chứng thực bởi Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng Công chứng/Văn phòng Công chứng.


LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI
Chứng từ cần thiết

- Trích lục khai tử
- Hồ sơ y tế
+ Giấy ra viện/Giấy chứng nhận điều trị;
+ Sổ khám;
+ Bệnh án/tóm tắt bệnh án;
+ Giấy chứng nhận phẫu thuật;
+ Kết quả siêu âm;
+ Kết quả chụp X-quang;...
- Hồ sơ tai nạn
+  Biên bản tai nạn;
+  Kết luận của cơ quan công an về vụ tai nạn; 
- Bộ hợp đồng bảo hiểm
- Giấy tờ tùy thân của Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm/Người nhận quyền lợi bảo hiểm (chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu)
- Giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền được nhận quyền lợi bảo hiểm (Giấy ủy quyền, Trích lục đăng ký giám hộ...)

- Hồ sơ y tế 
+ Giấy xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng thương tật;
+ Bệnh án/Tóm tắt bệnh án;
+  Giấy chứng nhận phẫu thuật; 
+ Phim, kết quả chụp X-quang.
- Hồ sơ tai nạn (nếu do tai nạn)
+ Biên bản tai nạn;
+ Kết luận của cơ quan công an về vụ tai nạn; 
- Bộ Hợp đồng bảo hiểm
- Giấy tờ tùy thân của Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm/Người nhận quyền lợi bảo hiểm (chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu)
- Giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền được nhận quyền lợi bảo hiểm (Giấy ủy quyền, Trích lục đăng ký giám hộ...)

- Giấy ra viện
- Giấy chứng nhận phẫu thuật
- Bản kê chi tiết viện phí điều trị, Biên lai/Hóa đơn viện phí
- Bệnh án/Tóm tắt bệnh án
- Phim, kết quả chụp X-quang
- Giấy tờ tùy thân của Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm/Người nhận quyền lợi bảo hiểm (chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu)
- Giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền được nhận quyền lợi bảo hiểm (Giấy ủy quyền, Trích lục đăng ký giám hộ...)

- Hồ sơ y tế
+ Giấy ra viện/Giấy chứng nhận điều trị;
+ Sổ khám bệnh;
+ Bệnh án/tóm tắt bệnh án;
+ Giấy chứng nhận phẫu thuật;
+ Kết quả giải phẫu bệnh/Xét nghiệm tế bào;
+ Kết quả siêu âm, chụp X-quang,...
- Hồ sơ tai nạn
+  Biên bản tai nạn;
+  Kết luận của cơ quan công an về vụ tai nạn; 
- Bộ Hợp đồng bảo hiểm
- Giấy tờ tùy thân của Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm/Người nhận quyền lợi bảo hiểm (chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu)
- Giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền được nhận quyền lợi bảo hiểm (Giấy ủy quyền, Trích lục đăng ký giám hộ...)