Hướng dẫn thủ tục giải quyết quyền lợi An Vui Sống Khỏe

QUY TRÌNH BẢO LÃNH VÀ GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI AN VUI SỐNG KHỎE

1. Giới thiệu
Trong trường hợp điều trị (1) tại các Cơ sở y tế không thuộc hệ thống bảo lãnh hoặc (2) có thông báo từ chối bảo lãnh do thông tin/hồ sơ cung cấp chưa đầy đủ, khách hàng thu thập hồ sơ gửi đến Bảo Việt Nhân thọ để yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

2. Quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm

 <strong>GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TẠI BẢO VIỆT NHÂN THỌ</strong>

1. Giới thiệu dịch vụ
Bảo lãnh viện phí là một dịch vụ mới của Bảo Việt Nhân thọ dành cho khách hàng tham gia sản phẩm An Vui Sống Khỏe (BV-NR20). Chỉ cần xuất trình Thẻ bảo lãnh và giấy tờ tùy thân (Căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh đối với trẻ em) trước khi sử dụng dịch vụ y tế trong hệ thống bảo lãnh, khách hàng có thể tận hưởng dịch vụ này trên toàn quốc, đặc biệt ở các tỉnh/thành phố lớn: Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương, Lâm Đồng.
Khách hàng có thể tra cứu Danh sách các cơ sở y tế trong hệ thống bảo lãnh và Hướng dẫn thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm bằng cách quét mã QR code trên Thẻ bảo lãnh hoặc tra cứu trên website của Bảo Việt Nhân thọ tại đây

2. Các loại Thẻ bảo lãnh
• Thẻ bảo lãnh màu xanh: Khách hàng được sử dụng dịch vụ bảo lãnh chi phí y tế nội trú.
• Thẻ bảo lãnh màu vàng: Khách hàng được sử dụng dịch vụ bảo lãnh chi phí y tế nội trú và ngoại trú.

3. Thời gian giải quyết yêu cầu bảo lãnh
• Ngoại trú: Trong vòng 30 phút kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bảo lãnh từ phía cơ sở y tế.
• Nội trú: Trong vòng 120 phút kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bảo lãnh từ phía cơ sở y tế.

4. Các trường hợp không được bảo lãnh
• Không cung cấp đầy đủ thẻ bảo lãnh, giấy tờ tùy thân theo quy định;
• Sản phẩm bổ trợ An Vui Sống Khỏe (BV-NR20) đã chấm dứt hiệu lực hoặc đã hết hạn mức chi trả;
• Hợp đồng bảo hiểm chưa nộp đủ phí;
• Sự kiện bảo hiểm phát sinh trong giai đoạn bảo hiểm tạm thời hoặc trong thời gian chờ;
• Khách hàng đang có yêu cầu thay đổi điều kiện hợp đồng hoặc yêu cầu GQQLBH khác;
• Các chi phí phát sinh không thuộc phạm vi bảo hiểm hoặc thuộc phạm vi loại trừ trách nhiệm bảo hiểm;
• Những trường hợp chưa đủ thông tin để xác nhận bảo lãnh hoặc cần xác minh thêm. Ví dụ:
- Thông tin y tế về tình trạng bệnh chưa rõ ràng;
- Trường hợp tái khám: Khách hàng chưa cung cấp được chỉ định tái khám;
- Trường hợp tai nạn: tai nạn chưa xác định rõ nguyên nhân.

5. Quy trình sử dụng dịch vụ

DỊCH VỤ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Danh sách bệnh viện bảo lãnh cho An Vui Sống Khỏe: tại đây

Hướng dẫn hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm hợp lệ là:

  • Các thông tin cung cấp (nếu gửi hồ sơ trực tuyến) hoặc kê khai trên Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (nếu gửi hồ sơ truyền thống) đầy đủ, chính xác và trung thực;
  • Các tài liệu gửi kèm là bản gốc, bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao chứng thực bởi Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng Công chứng/Văn phòng Công chứng.CHỨNG TỪ CẦN THIẾT