Quy trình nộp phí bảo hiểm

Quy trình nộp phí bảo hiểm tại Bảo Việt Nhân thọ

1. Sơ đồ minh họa

2. Diễn giải quy trình

Hệ thống Bảo Việt Nhân thọ tự động tạo dữ liệu phí bảo hiểm cần nộp cho các Hợp đồng đến hạn nộp phí trong tháng.

Khách hàng tra cứu thông tin Hợp đồng đến hạn nộp phí và thực hiện nộp phí vào tài khoản của Bảo Việt Nhân thọ tại Ngân hàng.

Ngay sau khi Khách hàng nộp phí bảo hiểm, Bảo Việt Nhân thọ gửi tin nhắn xác nhận nộp phí kèm theo Biên nhận thu điện tử đến số điện thoại Khách hàng đã đăng ký với Bảo Việt Nhân thọ. Đây là bằng chứng quan trọng xác nhận số tiền phí bảo hiểm mà Khách hàng đã nộp cho Bảo Việt Nhân thọ.

- Khách hàng kiểm tra nội dung tin nhắn và nội dung Biên nhận thu điện tử để đảm bảo trùng khớp với giao dịch nộp phí Khách hàng đã thực hiện.
- Trường hợp sau khi nộp phí bảo hiểm Khách hàng không nhận được tin nhắn xác nhận nộp phí của Bảo Việt Nhân thọ hoặc nội dung tin nhắn/Biên nhận thu điện tử không đúng với giao dịch nộp phí đã thực hiện, Khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng 1800 6966 để được hỗ trợ.

Sau 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng nộp phí hoặc sau khi hợp đồng bảo hiểm được phát hành (đối với phí bảo hiểm lần đầu), Bảo Việt Nhân thọ sẽ phát hành hóa đơn điện tử cho khách hàng.

Khách hàng tra cứu hóa đơn điện tử tại ứng dụng MyBVLife của Bảo Việt Nhân thọ trên điện thoại/máy tính bảng, hoặc tra cứu tại website MyBVLife theo địa chỉ https://mybvlife.baovietnhantho.com.vn.
(Tài khoản truy cập MyBVLife được BẢO VIỆT NHÂN THỌ gửi tới số điện thoại Khách hàng sau khi hợp đồng bảo hiểm được phát hành).