Quy trình phát hành hồ sơ Yêu cầu bảo hiểm eKYC

Tham gia bảo hiểm nhân thọ áp dụng công nghệ sinh trắc học e-KYC

Bảo Việt Nhân thọ áp dụng hình thức xác nhận tham gia bảo hiểm sử dụng công nghệ e-KYC với khách hàng cá nhân để đáp ứng yêu cầu hội nhập, công nghệ, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ khách hàng. e-KYC là hình thức định danh và xác thực bằng sinh trắc học đối với người đang thực hiện giao dịch điện tử dựa trên công nghệ đối chiếu các đặc điểm sinh trắc học qua hình ảnh chân dung chụp trực tiếp với hình ảnh chân dung trong giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác) để xác thực danh tính của người đang thực hiện giao dịch điện tử. Việc xác nhận eKYC hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ, đảm bảo tuân thủ các các quy định của Luật và Nhà nước về giao dịch điện tử.

Hướng dẫn quy trình phát hành hồ sơ YCBH khách hàng xác nhận đề nghị tham gia bảo hiểm bằng phương thức Định danh và xác thực bằng sinh trắc học eKYC được Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ ban hành và áp dụng tại Công văn 3919/BVNT-PHHĐ- CNBH ngày 05/12/2022.

1. Các điều kiện để khách hàng có thể lựa chọn phương thức eKYC

- Khách hàng là BMBH/NĐBH/Người đại diện theo pháp luật của NĐBH trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

- Khách hàng có sử dụng điện thoại di động và đã kê khai trên giấy yêu cầu bảo hiểm.

- Khách hàng từ đủ 18 tuổi trở lên

- Khách hàng sử dụng CMT/CCCD hợp lệ, còn hạn sử dụng, thông tin rõ ràng và không bị cắt góc, bấm lỗ.

2. Quy trình phát hành hồ sơ YCBH cá nhân áp dụng giải pháp eKYC

Khi tham gia bảo hiểm với phương thức Định danh và xác thực bằng sinh trắc học e-KYC, Quý Khách hàng sẽ thực hiện các nội dung sau:

- Xem các Tài liệu minh họa bảo hiểm và nghe nội dung tư vấn từ Tư vấn tài chính của BVNT.
- Hỏi và làm rõ các vấn đề, vướng mắc về Tài liệu minh họa, các Quy tắc, Điều khoản sản phẩm, quyền và nghĩa vụ của BMBH, NĐBH, các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, các loại phí, chi phí và phương thức phân bổ, khấu trừ phí; chính sách và mục tiêu đầu tư của Quỹ liên kết chung (áp dụng với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung).

- Lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu bảo vệ, tích lũy sau khi được giải thích và tư vấn đầy đủ.
- Cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin trên Giấy yêu cầu bảo hiểm và các tài liệu khác trong bộ hồ sơ YCBH.

- Truy cập hệ thống xác thực của BVNT theo mật khẩu được gửi theo số điện thoại đăng ký trên GYCBH.
- Kiểm tra lại các thông tin trên các giấy tờ trong bộ hồ sơ YCBH.
- Đọc các thỏa thuận sử dụng dịch vụ và xác nhận trên hệ thống nếu đồng ý.
- Thực hiện chụp ảnh GTTT/ảnh chân dung/ảnh mẫu chữ ký đăng ký sử dụng trong các giao dịch với BVNT theo hướng dẫn trên hệ thống của BVNT.

- Lựa chọn phương thức nộp phí bảo hiểm phù hợp và thuận tiện.
- Nộp đầy đủ khoản phí bảo hiểm

Trong quá trình Bảo Việt Nhân thọ thẩm định hồ sơ YCBH, tùy theo nội dung và các thông tin/tài liệu đã cung cấp, Quý Khách hàng có thể cần phối hợp thực hiện các nội dung sau:
- Bổ sung Thông tin sức khỏe
- Bổ sung các thông tin còn thiếu/chưa hợp lệ trên các tài liệu
- Xác nhận tiếp tục tham gia với các điều kiện đặc biệt như: tăng phí rủi ro, điều chỉnh điều kiện tham gia.
- Nộp phí bảo hiểm bổ sung.

Sau khi BVNT thực hiện thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ được chấp nhận bảo hiểm và phát hành hợp đồng, bộ hợp đồng sẽ được gửi tới Quý Khách hàng qua Tư vấn tài chính phục vụ hợp đồng. Quý khách hàng cần xác nhận nội dung Bản giao nhận hợp đồng bằng hình thức ký tươi hoặc thực hiện trên hệ thống của BVNT.
- Nếu hồ sơ không được chấp nhận bảo hiểm và phát hành hợp đồng, BVNT sẽ hoàn phí lại cho Quý Khách hàng theo quy định tại Điều khoản sản phẩm được Bộ Tài Chính phê duyệt.