Thay đổi bên mua bảo hiểm (ngoại trừ sản phẩm Hưu trí)

Thay đổi thông tin Bên mua bảo hiểm (ngoại trừ sản phẩm Hưu trí)

Để thay đổi Bên mua bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm (không áp dụng sản phẩm Hưu trí), Quý khách vui lòng điền vào Biểu mẫu thay đổi Bên mua bảo hiểm: 
+ Đối với trường hợp Bên mua bảo hiểm mới (tại đây)
+ Đối với trường hợp Bên mua bảo hiểm mới là tổ chức (tại đây)
+ Đối với trường hợp Bên mua bảo hiểm cũ và mới là tổ chức (tại đây)
+ Đối với trường hợp BMBH cũ là tổ chức và BMBH mới là Người lao động (tại đây)
và gửi hồ sơ thủ tục theo hướng dẫn trong biểu mẫu về :
- Công ty Bảo Việt Nhân thọ đang quản lý và phục vụ Hợp đồng của Quý khách (xem địa chỉ tại đây); hoặc
- Liên hệ Tổng đài 1900558899 nhánh số 4 để được hướng dẫn


LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI