Thay đổi bên mua bảo hiểm (sản phẩm Hưu trí)

Thay đổi thông tin Bên mua bảo hiểm (sản phẩm Hưu trí)

Để thay đổi Bên mua bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm (áp dụng sản phẩm Hưu trí), Quý khách vui lòng điền vào Biểu mẫu thay đổi Bên mua bảo hiểm (tại đây) và gửi hồ sơ thủ tục theo hướng dẫn trong biểu mẫu về :
- Công ty Bảo Việt Nhân thọ đang quản lý và phục vụ Hợp đồng của Quý khách (xem địa chỉ tại đây); hoặc
- Liên hệ Tổng đài 1900558899 nhánh số 4 để được hướng dẫn


Liên hệ Tổng đài