Thay đổi điều kiện hợp đồng (ngoại trừ sản phẩm hưu trí)

Thay đổi điều kiện hợp đồng (ngoại trừ sản phẩm hưu trí)

Để thay đổi điều kiện hợp đồng trong hợp đồng bảo hiểm, Quý khách vui lòng điền vào Biểu mẫu thay đổi điều kiện hợp đồng (tại đây) và gửi hồ sơ thủ tục theo hướng dẫn trong biểu mẫu về :
- Công ty Bảo Việt Nhân thọ đang quản lý và phục vụ Hợp đồng của Quý khách (xem địa chỉ tại đây); hoặc
- Liên hệ Tổng đài 1900558899 nhánh số 4 để được hướng dẫn
* Trong một số trường hợp, Quý khách cần kê khai Tờ khai sức khỏe (theo mẫu tại đây) , cung cấp các chứng từ y tế về tình trạng sức khỏe (nếu có).


LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI