Thay đổi người thụ hưởng

Thay đổi Người thụ hưởng

Để thay đổi Người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm, Quý khách vui lòng điền vào Biểu mẫu thay đổi Người thụ hưởng (tại đây) và gửi hồ sơ thủ tục theo hướng dẫn trong biểu mẫu về :
- Công ty Bảo Việt Nhân thọ đang quản lý và phục vụ Hợp đồng của Quý khách (xem địa chỉ tại đây); hoặc
- Liên hệ Tổng đài 1900558899 nhánh số 4 để được hướng dẫn


LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI