Thay đổi thông tin khách hàng (ngoại trừ sản phẩm Hưu trí)

Thay đổi thông tin khách hàng (ngoại trừ sản phẩm Hưu trí)

- Thay đổi/điều chỉnh họ tên của Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm/Người thụ hưởng.
- Thay đổi/điều chỉnh ngày sinh/giới tính của Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm/Người thụ hưởng.
- Thay đổi/điều chỉnh thông tin về Giấy tờ tùy thân (CMND/HC/GKS) của Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm/Người thụ hưởng.
- Thay đổi/điều chỉnh địa chỉ liên hệ của Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm/Người thụ hưởng.
- Thay đổi/điều chỉnh điện thoại liên hệ của  Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm/Người thụ hưởng.
- Đề nghị chuyển tỉnh
Để thay đổi các thông tin cá nhân trong hợp đồng bảo hiểm, Quý khách vui lòng điền vào Biểu mẫu thay đổi thông tin khách hàng (tại đây) và gửi hồ sơ thủ tục theo hướng dẫn trong biểu mẫu về :
- Công ty Bảo Việt Nhân thọ đang quản lý và phục vụ Hợp đồng của Quý khách (xem địa chỉ tại đây); hoặc
- Liên hệ Tổng đài 1900558899 nhánh số 4 để được hướng dẫn


LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI