Kết quả tìm kiếm

  • Mua bảo hiểm nhân thọ, hãy lưu ý tình trạng sức khoẻ để tránh mang thiệt vào thân

    Trong bảo hiểm nhân thọ, vấn đề sức khoẻ của người được bảo hiểm là cơ sở quan trọng để bên bán có quyết định cấp hợp đồng hay không, nhưng việc xác minh sức khoẻ thường hay bị bỏ qua hoặc làm cho có lệ.

  • Nên mua bảo hiểm sức khỏe nào cho gia đình?

    Nên mua bảo hiểm sức khỏe nào cho cả gia đình để được bảo vệ vượt trội và đầy tiện ích? Chọn mua sản phẩm nào để được bảo vệ vượt trội với chi phí tối ưu? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có được thông tin cần thiết làm cơ sở cho việc lựa chọn đúng đắn về sau.