Hướng dẫn sử dụng MyBVLife

TẠO TÀI KHOẢN/ QUÊN TÀI KHOẢN/ QUÊN MẬT KHẨU MYBVLIFE

Bước 1: Tải app MyBVLife trên App Store/CH Play

Bước 2: Họ tên + Số giấy tờ tùy thân của khách hàng (1)

Bước 3: Bảo Việt Nhân thọ gửi số tài khoản/mật khẩu qua email/SMS (2)

(1) Khách hàng là Bên mua bảo hiểm của Hợp đồng cá nhân và Người được bảo hiểm của Hợp đồng nhóm

(2) Email/điện thoại được đăng ký trên Hợp đồng

THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM (3)

Bước 1: Nhập số Hợp đồng & Thông tin khách hàng => Tra cứu kỳ phí

Lưu ý: Không cần đăng nhập MyBVLife

Bước 2: Lựa chọn kỳ phí hợp đồng

Bước 3: Thực hiện thanh toán (thẻ ATM/thẻ tín dụng/ Internet Banking của BaoVietbank)

TRUY VẤN THÔNG TIN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Lưu ý: Cần đăng nhập MyBVLife

Bước 1: Truy vấn hợp đồng (3)/"Quy trình đóng phí"

Bước 2: Chọn từng Hợp đồng

Bước 3: Chọn kỳ phí tra cứu

(3): Truy vấn hợp đồng: tra cứu các thông tin sau của Hợp đồng: Thông tin chung, Thông tin khách hàng, Quá trình đóng phí, Giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Hóa đơn điện tử, Thông báo thường niên

CẬP NHẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN MYBVLIFE

Lưu ý: Cần đăng nhập MyBVLife

Bước 1: Thông tin tài khoản

  • Tra cứu thông tin tài khoản
  • Số lượng Hợp đồng bảo hiểm

Bước 2: Cập nhật thông tin tài khoản

  • Thay đổi tên truy cập
  • Thay đổi mật khẩu