Thanh toán quyền lợi bảo hiểm

Thanh toán quyền lợi bảo hiểm

- Quyền lợi bảo hiểm đáo hạn
- Quyền lợi bảo hiểm rủi ro
- Quyền lợi định kỳ/quyền lợi lập nghiệp định kỳ
- Quyền lợi lãi chia lũy tích
- Quyền lợi niên kim
Để yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm của hợp đồng, Quý khách vui lòng điền vào Biểu mẫu Yêu cầu thanh toán Quyền lợi bảo hiểm
- Đối với sản phẩm (ngoại trừ Hưu trí) - tại đây
- Đối với sản phẩm Hưu trí - tại đây
Và gửi hồ sơ thủ tục theo hướng dẫn trong biểu mẫu về :
- Công ty Bảo Việt Nhân thọ đang quản lý và phục vụ Hợp đồng của Quý khách (xem địa chỉ tại đây); hoặc
- Liên hệ Tổng đài 1900558899 nhánh số 4 để được hướng dẫn


LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI