Kinh nghiệm 09/04/2020

8 điểm khác nhau giữa bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ

Ngành bảo hiểm tồn tại 2 loại hình bảo hiểm là bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Cả 2 loại bảo hiểm đều giúp con người phòng ngừa trước những rủi ro trong cuộc sống nhưng lại mang những ý nghĩa riêng biệt.

Vậy bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm nhân thọ có gì khác nhau? Nên tham gia loại bảo hiểm nào? Hãy cùng đi phân biệt rõ 2 loại bảo hiểm này để thấu hiểu đầy đủ bản chất và chức năng của sản phẩm và đưa ra quyết định đúng đắn nhất! 

1. Bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm được công ty bảo hiểm cung cấp nhằm bảo vệ con người. Người tham gia bảo hiểm trước rủi ro về sức khỏe, tính mạng bằng cách chi trả, bồi thường khi các sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Đồng thời, khi kết thúc hợp đồng nếu không có rủi ro, công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ thực hiện chi trả quyền lợi đáo hạn bằng tiền cho khách hàng. Đó là khoản tích lũy từ phí bảo hiểm tham gia và lãi suất/ lãi chia (nếu có).

Bảo hiểm phi nhân thọ là hình thức bảo hiểm, dành cho cả con người và tài sản khác.

Các rủi ro được bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm: sinh mạng, sức khỏe, tài sản (xe, nhà cửa, nhà máy ...), trách nhiệm pháp lý phát sinh từ thiệt hại do cá nhân gây ra đối với bên thứ ba, tử vong do tai nạn hoặc thương tích.

Tuy nhiên, bảo hiểm phi nhân thọ không có chi trả đáo hạn khi không có sự kiện rủi ro xảy ra, tức là các khoản phí bảo hiểm đã nộp không được hoàn trả lại.

lợi ích của bảo hiểm phi nhân thọ và nhân thọ
Bảo hiểm phi nhân thọ và nhân thọ giúp bảo vệ con người, hàng hóa trước những rủi ro, giảm bớt khó khăn 

2. Bảo hiểm nhân thọ khác phi nhân thọ như thế nào?

Để có một cái nhìn sâu sắc và phân định rõ ràng chúng ta cùng đi tìm hiểu 8 điểm khác nhau giữa bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ cụ thể như sau:

 
Nội dung Bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm phi nhân thọ
Ý nghĩa Bảo vệ trước các rủi ro bất ngờ cho con người, đảm bảo tài chính cho gia đình.. Tích lũy, hoạch định tài chính cho tương lai và đầu tư. Bảo vệ trước các rủi ro bất ngờ cho con người, tài sản và trách nhiệm dân sự.
Tích lũy Có. Được trả tiền đáo hạn hợp đồng. Hưởng lãi suất hoặc lãi chia Không. Phí đóng KHÔNG HOÀN LẠI
Nguyên tắc bồi thường Nguyên tắc “khoán”.  Số tiền chi trả bảo hiểm rất lớn khi xảy ra rủi ro tử vong, tai nạn. Sử dụng thế quyền và Nguyên tắc đóng góp. Số tiền chi thường thường theo định mức, khi tử vong chi trả ít.
Phạm vi bảo vệ Con người
 • Trợ cấp nằm viện, phẫu thuật, cấp cứu
 • Chi trả bệnh hiểm nghèo, bênh lý nghiêm trọng.
 • Thương tật
 • Tử vong
 • Tử vong do tai nạn
Con người, tài sản và trách nhiệm dân sự Về con người:
 • Bệnh
 • Khám ngoại trú theo hóa đơn, theo định mức
 • Bảo lãnh viện phí
 • Tử vong (chi trả thường ít hơn bảo hiểm nhân thọ)
Thời hạn hợp đồng Từ 10 - 20 năm hoặc trọn đời Từ 1 - 2 năm hoặc ngắn hơn như: bảo hiểm du lịch cho từng chuyến đi,...
Thời gian đóng phí Định kỳ đóng phí là tháng, quý, 6 tháng, năm Thời gian đóng phí: + Đóng phí 1 lần + Đóng phí ngắn 5, 10 năm + Đóng phí bằng thời hạn hợp đồng Đóng 1 lần duy nhất sau khi ký hợp đồng. Nếu  được tái tục cho các năm sau đó thì tiếp tục đóng phí. 
Các yếu tố ảnh hưởng tới phí bảo hiểm Tuổi tác và sức khỏe Định kỳ đóng phí Số tiền bảo hiểm Xác suất rủi ro Số tiền bảo hiểm Giá trị đối tượng được bảo hiểm

2.1. Mục đích, ý nghĩa

 • Bảo hiểm nhân thọ

Ngoài tính chất đặc trưng là bảo vệ trước các rủi ro trong cuộc sống, bảo hiểm nhân thọ còn là một phương án tài chính có tính tích lũy, là kênh tiết kiệm dài hạn và cũng là kênh đầu tư có lãi suất.

 • Bảo hiểm phi nhân thọ

Khi người tham gia đóng phí nếu có rủi ro về người, tài sản thì sẽ được bồi thường theo đúng điều khoản hợp đồng còn nếu không có rủi ro thì sẽ số tiền đóng phí sẽ bị mất đi, bởi hình thức bảo hiểm này không có giá trị tích lũy.

2.2. Nguyên tắc bồi thường

 • Bảo hiểm nhân thọ

Bồi thường theo nguyên tắc “khoán”: Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, công ty căn cứ vào số tiền bảo hiểm của hợp đồng đã ký kết và các quy định đã thỏa thuận trong hợp đồng để trả tiền cho người thụ hưởng. Khoản tiền này mang tính chất thực hiện cam kết của hợp đồng theo mức khoán quy định. 

Bởi trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, đối tượng để bảo hiểm là con người, mà tính mạng, sức khỏe, cuộc sống của con người thì không thể xác định được bằng tiền. Vì vậy, khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, người tham gia và đơn vị bảo hiểm cần phải thỏa thuận trước số tiền chi trả tương ứng với mỗi sự kiện bảo hiểm. Và việc ấn định trước khoản tiền mà đơn vị bảo hiểm thực hiện chi trả cho người tham gia đó được gọi là nguyên tắc khoán.

Số tiền bảo hiểm trong trường hợp xảy ra rủi ro tử vong hoặc bệnh lý nghiêm trọng thường rất lớn.

 • Bảo hiểm phi nhân thọ

Nguyên tắc bồi thường của bảo hiểm phi nhân thọ là sử dụng thế quyền bồi thường theo nguyên tắc đóng góp. Riêng với các gói bảo hiểm sức khỏe của bảo hiểm phi nhân thọ thì bồi thường theo nguyên tắc khoán, công ty căn cứ vào số tiền bảo hiểm của hợp đồng đã ký kết và các quy định đã thỏa thuận trong hợp đồng để trả tiền cho người thụ hưởng. 

Sử dụng thế quyền là cho phép người tham gia bảo hiểm đòi số tiền từ bên chịu trách nhiệm gây ra tổn thất, cũng có giá trị pháp lý khi cho phép công ty bảo hiểm lấy lại số tiền tương ứng từ người gây ra tổn thất. 

Công ty bảo hiểm sau khi bồi thường có quyền đại diện cho người tham gia bảo hiểm được khiếu nại bên thứ 3 (nếu có) bồi thường cho mình thiệt hại mà người đó gây ra. Người tham gia bảo hiểm sẽ cung cấp các chứng từ cần thiết cho công ty bảo hiểm để thực hiện khiếu nại. 

Bồi thường theo nguyên tắc đóng góp là công ty bảo hiểm khi đã đền bù cho  người được bảo hiểm có quyền kêu gọi các công ty bảo hiểm khác để chia sẻ tổn thất khi:

 • Có từ 2 hợp đồng có hiệu lực trở lên.
 • Các hợp đồng bảo hiểm cho các quyền lợi chung
 • Các hợp đồng bảo hiểm cho các rủi ro chung

2.3. Phạm vi và nghiệp vụ bảo hiểm

 • Bảo hiểm nhân thọ

Phạm vi bảo hiểm của bảo hiểm nhân thọ là con người.

Nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ gồm: Bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm liên kết đầu tư.

Người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm: Là người được hưởng quyền lợi bảo hiểm, chủ yếu là những người thân của người tham gia bảo hiểm như: vợ/ chồng, con cái,... Người thụ hưởng có thể thay đổi và quyền quyết định phụ thuộc vào chủ hợp đồng bảo hiểm.

 • Bảo hiểm phi nhân thọ

Phạm vi bảo hiểm của bảo hiểm phi nhân thọ là con người, tài sản và trách nhiệm dân sự.

Nghiệp vụ bảo hiểm: Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người; Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại; Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không; Bảo hiểm hàng không; Bảo hiểm xe cơ giới; Bảo hiểm cháy nổ; Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu; Bảo hiểm trách nhiệm chung; Bảo hiểm thẻ tín dụng và rủi ro tài chính; Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh; Bảo hiểm nông nghiệp.

Người thụ hưởng đối với các hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ là nạn nhân trực tiếp hoặc gián tiếp của rủi ro.

2.4. Thời hạn hợp đồng

 • Bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ sẽ có thời hạn hợp đồng từ 10 - 20 năm hoặc trọn đời. Thời gian bảo hiểm càng dài thì đồng nghĩa với việc người tham gia bảo hiểm được bảo vệ càng lâu mà không phải đánh giá lại điều kiện sức khỏe khi tham gia bảo hiểm.

 • Bảo hiểm phi nhân thọ

Thời hạn hợp đồng của bảo hiểm phi nhân thọ thường từ 1 - 2 năm hoặc ngắn hơn như: bảo hiểm du lịch cho từng chuyến đi,...

2.5. Thời gian đóng phí

 • Bảo hiểm nhân thọ: Có thể tùy chọn định kỳ đóng phí là tháng, quý, 6 tháng, năm hoặc một số gói bảo hiểm có thể thực hiện đóng 1 lần để tổng phí đóng thấp.
 • Bảo hiểm phi nhân thọ: Thường là đóng 1 lần duy nhất sau khi ký hợp đồng.

2.6. Các yếu tố ảnh hưởng tới phí bảo hiểm

 • Bảo hiểm nhân thọ:
  • Tuổi tác và sức khỏe: khi tuổi càng cao thì phí càng cao và đặc biệt về sức khỏe, nếu tham gia  bảo hiểm khi còn khỏe mạnh thì mức phí thấp, còn nếu đã có bệnh thì tùy theo từng bệnh mà có mức phí phụ trội sẽ cao hơn hoặc có thể sẽ không được tham gia bảo hiểm nhân thọ (như khi mắc bệnh ung thư).
  • Định kỳ đóng phí: bởi với một giá trị hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cụ thể thì đóng phí 1 lần hoặc năm sẽ có tổng phí thấp hơn so với đóng phí tháng và các định kỳ đóng phí khác. Bởi vậy, khách hàng nên cân nhắc tùy theo khả năng tài chính và lựa chọn hình thức đóng phí hợp lý.
  • Số tiền bảo hiểm: với một giá trị hợp đồng tham gia cao thì mức phí mà khách hàng thực hiện đóng phí sẽ cao tương ứng.
 • Bảo hiểm phi nhân thọ:
  • Xác suất rủi ro: Các công ty bảo hiểm sẽ đánh giá rủi ro về đối tượng bảo hiểm, nếu xác suất rủi ro cao thì mức phí tương ứng cũng sẽ cao hơn và ngược lại.
  • Số tiền bảo hiểm: Tương ứng với một giá trị hợp đồng lớn thì số tiền bảo hiểm đóng góp cũng sẽ lớn và ngược lại.
  • Giá trị đối tượng được bảo hiểm: Với những đối tượng có giá trị bảo hiểm cao thì số tiền phí bảo hiểm cũng sẽ cao. Ví dụ: như chiếc xe ô tô đời mới thì khi mua phí bảo hiểm sẽ cao hơn so với xe ô tô đời cũ (thường được tính theo % giá trị của tài sản).

2.7. Tính tích lũy

 • Bảo hiểm nhân thọ: Ngoài ý nghĩa chính là bảo vệ con người trước những rủi ro trong cuộc sống, Bảo hiểm nhân thọ còn là một giải pháp tích lũy tài chính hiệu quả. Tại thời điểm đáo hạn hợp đồng, khách hàng sẽ được nhận giá trị tài khoản hợp đồng, gồm một phần phí đóng hàng năm và lãi suất/ lãi chia cùng các khoản thưởng (nếu có).
 • Bảo hiểm phi nhân thọ: chỉ được bồi thường khi có rủi ro xảy ra và không có tính tích lũy. Hay nói cách khác nếu không có tổn thất thì người tham gia sẽ không được nhận lại số tiền của mình.

Như vậy, bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ là hoàn toàn khác nhau, mỗi hình thức có một ý nghĩa, chức năng riêng và đều cần thiết cho cuộc sống con người. Để quyết định mua bảo hiểm nào thì khách hàng cần hiểu được nhu cầu, mục đích của mình và lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp với điều kiện kinh tế bản thân. 

Nếu cần tìm hiểu thêm thông tin hoặc tư vấn, giải đáp thắc mắc, khách hàng vui lòng liên hệ với Bảo Việt để được giải đáp tận tình, chu đáo theo các hình thức

Chọn bảo hiểm nhân thọ hay phi nhân thọ tùy mục đích mỗi nhà
Tùy vào mục đích và nhu cầu mà khách hàng có thể chọn một sản phẩm bảo vệ phù hợp

3. Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ tại Bảo Việt hiện nay

Bảo Việt triển khai các gói sản phẩm kết hợp cả bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ để gia tăng quyền lợi, bảo vệ toàn diện cho khách hàng. Với tiềm lực mạnh mẽ là Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọBảo hiểm Bảo Việt, người tham gia sẽ được đáp ứng mọi nhu cầu với các sản phẩm liên kết.

Các gói sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ hiện có của Bảo Việt là:

3.1. Bảo hiểm nhân thọ

Mỗi một nhu cầu, khách hàng sẽ có các gói sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tương ứng, cụ thể:

3.1.1. Sản phẩm bảo vệ

Là những sản phẩm bảo hiểm nhằm bảo vệ con người trước những vấn đề liên quan tới sức khỏe, thương tật và tính mạng con người. Nếu không may xảy ra các thương tật do tai nạn, bệnh lý nghiêm trọng, bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là ung thư (tùy vào từng sản phẩm sẽ chi trả từ giai đoạn đầu, giai đoạn cuối), đột quỵ, tử vong...

Người mua bảo hiểm sẽ được bảo hiểm chi trả quyền lợi, đồng thời sẽ được chăm sóc y tế một cách chu đáo như hỗ trợ chi trả viện phí, tiền vận chuyển, dịch vụ cấp cứu… giúp người bệnh yên tâm điều trị, có chi phí để tiếp cận những phương pháp chữa bệnh tốt nhất, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho người thân, hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn.

bảo hiểm nhân thọ bảo vệ - an phát cát tường
Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mang tính bảo vệ, giảm bớt gánh nặng kinh tế, giúp gia đình và người bệnh vượt qua khó khăn

Bảo Việt Nhân thọ có những gói sản phẩm mang tính bảo vệ tối ưu cho khách hàng như: An Phát Cát Tường, An Bình Thịnh Vượng.

3.1.2. Sản phẩm đầu tư và tích lũy

Đây là dòng sản phẩm vừa mang tính bảo vệ toàn diện trước những rủi ro, đồng thời còn là một giải pháp đầu tư sinh lời hiệu quả cho các khoản tiền nhàn rỗi. Công ty bảo hiểm thông báo với khách hàng lãi suất bình quân năm dựa theo kết quả đầu tư an toàn và trả lãi suất vào giá trị hợp đồng bảo hiểm. 

Với sự tăng trưởng và phát triển bền vững của hệ thống bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt, khách hàng chắc chắn sẽ nhận được giá trị hợp đồng bảo hiểm lớn hơn so với số tiền đã tiết kiệm tại thời điểm chấm dứt hợp đồng để thực hiện những mục tiêu lớn lao trong tương lai: mua nhà, cho con đi du học,....

Hiện tại, Bảo Việt Nhân thọ triển khai sản phẩm có tính đầu tư dài hạn và vững chắc là sản phẩm An Khang Hạnh Phúc. Đây là một giải pháp đầu tư hiệu quả góp phần xây dựng tương lai tươi sáng, vững bền.

bảo hiểm nhân thọ An Khang Hạnh Phúc
Bảo Việt nhân thọ mang tính đầu tư - Những dự định lớn trong tương lai dễ dàng được thực hiện ngay từ hôm nay

3.1.3 Sản phẩm hưu trí

Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mang tính hưu trí sẽ giúp các bạn thực hiện ước nguyện về một tuổi nhà an nhàn, thảnh thơi, độc lập tài chính, không là gánh nặng cho con cháu.

 Với gói Hưu Trí An Khang của bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt, một hình thức tiết kiệm hoàn hảo và viên mãn hơn so với hình thức truyền thống, mang tới tuổi già an nhàn và độc lập tài chính, không phụ thuộc vào con cái, và có thể thực hiện những ước mơ còn dang dở, sống vui, sống khỏe bên gia đình.

bảo hiểm nhân thọ hưu trí an khang
Sản phẩm hưu trí cho tuổi già an nhàn, sống vui, sống khỏe cùng con cháu

3.1.4. Sản phẩm cho doanh nghiệp

Những sản phẩm dành riêng cho doanh nghiệp nhằm bảo vệ toàn bộ nhân viên công ty trước các rủi ro thương tật, tử vong.

Đối với doanh nghiệp, sản phẩm này như mảnh ghép hoàn hảo để hoàn thiện chế độ phúc lợi tại các đơn vị, một hình thức thông minh nâng cao chất lượng đãi ngộ nhằm giữ chân người tài.

Đối với nhân viên thì yên tâm làm việc, tăng năng suất lao động, chung tay giúp công ty ngày một vững mạnh.  

Với gói Hưu Trí Vững Nghiệp, An Nghiệp Thành Công của bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt, giúp toàn thể cán bộ nhân viên được đảm bảo cuộc sống hưu trí an nhà, độc lập về tài chính, cùng nhau cố gắng vì mục tiêu chung xây dựng, phát triển công ty ngày một vững mạnh.

Bảo hiểm nhân thọ doanh nghiệp
Bảo hiểm nhân thọ doanh nghiệp - phương thức thông minh níu chân người tài

Ngoài ra, Bảo việt nhân thọ còn xây dựng các sản phẩm bổ trợ đi kèm với các sản phẩm chính để gia tăng tối đa quyền lợi bảo hiểm sức khỏe cho bạn và gia đình.

Đặc biệt, duy nhất các khách hàng Bảo Việt Nhân thọ có đặc quyền sử dụng các gói sản phẩm sức khỏe của Bảo Việt Nhân thọ như An Vui Sống Khỏe. Với sự gia tăng mạnh mẽ quyền lợi của các sản phẩm phi nhân thọ, bạn và gia đình sẽ được bảo vệ trọn vẹn trước những rủi ro sức khỏe thường trực. 

An Vui Sống Khỏe cho sức khỏe 5 sao
Gạt bỏ nỗi lo tài chính với gói sản phẩm bảo hiểm sức khỏe An Vui Sống Khỏe

Ví dụ: Khi tham gia gói An Khang Hạnh Phúc của Bảo Việt nhân thọ kết hợp với sản phẩm An Vui Sống Khỏe, khi có sự kiện rủi ro xảy ra, khách hàng sẽ được thanh toán chi phí nằm viện có thể lên tới hơn 4 triệu đồng/ ngày.

Về đặc điểm thì các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ sẽ có những đặc điểm sau:

 • Bán kèm sản phẩm chính để bổ sung đầy đủ các quyền lợi ưu việt
 • Phí tham gia thấp - Quyền lợi lớn

Việc cho ra mắt những gói sản phẩm bổ trợ chính là những nỗ lực tiếp theo của Bảo Việt Nhân thọ trong việc đa dạng hóa sản phẩm cũng như mang tới gói giải pháp hoàn thiện để giúp khách hàng có được kế hoạch tài chính, bảo vệ sức khỏe tối ưu nhất.

sản phẩm bổ trợ an tâm miễn phí
Gói sản phẩm bổ trợ liên kết với bảo hiểm phi nhân thọ - đem tới sự bảo vệ toàn diện, tối đa cho khách hàng trước những rủi ro

3.2. Bảo hiểm phi nhân thọ

Tùy vào từng đối tượng bảo vệ, bảo hiểm phi nhân thọ Bảo Việt cũng có những gói sản phẩm tương ứng. Cụ thể:

 • Bảo hiểm sức khỏe: Bảo Việt An Gia, Bảo Việt K-Care, Bảo An Gia Đình Việt, kết hợp với các gói sản phẩm chính của bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt sẽ giúp khách hàng gia tăng thêm quyền lợi, mang tới sự bảo vệ, chăm sóc tối ưu nhất. Đặc biệt, khi tham gia cùng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chính sẽ mang lại cho khách hàng nhiều ưu đãi như: phí tham gia thấp, nhiều quyền quyền lợi lớn.
 • Bảo hiểm ô tô, xe máy, xe cơ giới: Đối tượng được bảo hiểm là các phương tiện đường bộ như: ô tô, xe máy,..nhằm bù đắp tổn thất khi có hỏng hóc xảy ra.
 • Bảo hiểm Golf: Là sản phẩm bảo hiểm người chơi Golf của Bảo Việt, giúp bạn tự tin đánh bóng bằng cách bảo vệ bản thân khỏi rủi ro về tai nạn cá nhân, chi phí y tế phát sinh do những rủi ro này và trách nhiệm công cộng có thể xảy ra.
 • Bảo hiểm du lịch quốc tế, du lịch quốc tế Flexi: Là sản phẩm bảo hiểm du lịch có phạm vi toàn cầu, giúp khách hàng yên tâm khi đi khắp nơi trên thế giới và nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra sẽ được hỗ trợ tốt nhất.
Bảo Việt dẫn đầu trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ
Bảo Việt luôn ở vị trí dẫn đầu trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ

Như vậy, bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ tại Bảo Việt với đa dạng các gói sản phẩm mang tới những mục đích khác nhau, dựa trên nhu cầu thực tế của con người trong nhịp sống hiện đại. Nhằm bảo vệ toàn diện, tối ưu cho con người, cơ sở vật chất hãy lựa chọn những gói bảo hiểm khác nhau, để xây dựng xã hội phồn vinh, tươi đẹp.

Hy vọng, với bài viết trên đã giúp các bạn phân biệt và thấy rõ được 8 điểm khác nhau giữa bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Để từ đó, mỗi người hiểu được chức năng, nhiệm vụ của từng hình thức bảo hiểm và lựa chọn những sản phẩm hợp lý để bảo vệ bản thân, gia đình, tài sản của mình trước những rủi ro khôn lường trong cuộc sống. 

Hay như Sir Winston Churchill đã từng nói: “Càng ngày tôi càng tin rằng, với một giá khiêm tốn, Bảo hiểm có thể giải phóng những gia đình khỏi những thảm họa không lường trước được”.