Bảo hiểm Tai nạn Toàn diện

Bảo hiểm nhân thọ của bảo việt nhân thọ

An nhiên tận hưởng niềm vui cuộc sống

Cuộc sống ngày nay luôn rình tập những hiểm họa, tai nạn rủi ro có thể bất ngờ áp tới với kỳ ai trong chúng ta, gây nên không chỉ những mất mát về tài chính mà con là những nỗi đau tinh thần không thể nào bù đắp.

Hãy để Bảo Việt Nhân thọ với Sản phẩm Bổ trợ (SPBT) Bảo hiểm Tai nạn toàn diện trao cho bạn những giây phút bình an tận hưởng niềm vui cuộc sống cùng người thân yêu và giữ trọn từng khoảng khắc hạnh phúc bên gia đình của mình.

Quyền lợi

Quyền lợi bảo hiểm với phạm vi bảo hiểm rộng và mức trách nhiệm thiết thực. Đảm bảo nguồn tài chính cho gia đình để vượt qua những rủi ro do tai nạn không may gặp phải trong cuộc sống, bao gồm: tử vong, thương tật vĩnh viễn, bỏng nặng, chấn thương sọ não nặng, nằm viện, phẩu thuật.

Quyền lợi bảo hiểm rủi ro do tai nạn: Bảo Việt Nhân thọ chi trả tối đa lên tới 300% Số tiền Bảo hiểm (STBH) cho 06 loại rủi ro do tai nạn khác nhau(*);

(*) Áp dụng quy định riêng đối với người được bảo hiểm dưới 4 tuổi, chi tiết trong điều khoản của sản phẩm

(**) Số tiền bảo hiểm còn lại là số tiền bảo hiểm của Sản phẩm Bổ trợ này trừ đi tổng số tiền đã trả trước đó trong trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật vĩnh viễn do tai nạn (nếu có)

Quyền lợi trợ cấp các chi phí y tế: giảm gánh nặng chi phí y tế chữa trị cho gia đình nếu người được bảo hiểm phải nằm viện điều trị hoặc phẩu thuật do tai nạn.

Điều kiện tham gia

Đối tượng tham gia là các khách hàng:

Có nhu cầu:chủ động trong kế hoạch đảm bảo tài chính cho bản thân hoặc cho những người thân yêu trong gia đình trước những rủi ro gặp phải do tai nạn.

Độ tuổi tham gia bảo hiểm: Từ 0 đến 60 tuổi ở thời điểm SPBT phát sinh hiệu lực, tối đa không quá 65 tuổi khi kết thúc thời hạn bảo hiểm của SPBT.

Thời hạn bảo hiểm: Tối thiểu là 5 năm, tối đa là 65 năm

Tham gia thuận tiện:

Bạn có thể tham gia sản phẩm này cùng lúc với hợp đồng chính hoặc sau khi hợp đồng chính có hiệu lực theo quy định của Bảo Việt Nhân thọ. Phí tham gia được miễn nếu bạn tham gia SPBT này cùng lúc với hợp đồng chính.

Phí bảo hiểm hợp lý:

Phí bảo hiểm mà bạn cần đóng phụ thuộc vào tuổi, giới tính, thời hạn bảo hiểm, STBH còn lại

Để bảo vệ quy