An Nghiệp Thành Công

Xây dựng đội ngũ nhân viên giàu năng lực, nhiệt huyết, và trung thành luôn là mục tiêu quan trọng của các doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh thị trường lao động đang có những bước phát triển mạnh mẽ.

An Nghiệp Thành Công là giải pháp hiệu quả giúp các nhà quản trị doanh nghiệp thực hiện thành công chiến lược nhân sự. Với một hợp đồng An Nghiệp Thành Công cho toàn thể nhân viên với thời hạn một năm và có thể gia hạn, Doanh nghiệp có thể hoàn toàn yên tâm vì nhân viên đã được bảo vệ trước các rủi ro trong cuộc sống.

An Nghiệp Thành Công- sản phẩm đơn giản và linh hoạt giúp Doanh nghiệp tạo lập niềm tin và cùng đồng hành phát triển với toàn thể nhân viên- tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp.

Tại sao bạn nên chọn An Nghiệp Thành Công

  • Phạm vi bảo vệ : Tử vong và thương tật.
  • Thủ tục bảo hiểm đơn giản.
  • Ưu đãi phí bảo hiểm cho hợp đồng lớn.

Quyền lợi

  1. Gói bảo vệ cơ bản:

Bảo vệ trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn: Bảo Việt Nhân thọ sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm (STBH) khi rủi ro tử vong/ thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn xảy ra đối với Người được bảo hiểm, giúp gia đình Người được bảo hiểm vượt qua khó khăn tài chính.

Bảo vệ trước rủi ro thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn: Bảo Việt Nhân Thọ sẽ chi  trả theo tỷ lệ phần trăm của Số tiền bảo hiểm khi rủi ro xảy ra đối với Người được bảo hiểm để giúp Người được bảo hiểm và gia đình trang trải các chi phí cuộc sống.

  1. Gói bảo vệ kết hợp:

Cùng với các quyền lợi theo Gói bảo vệ cơ bản, Người được bảo hiểm sẽ được bảo vệ trước các rủi ro tử vong khác: Bảo Việt Nhân Thọ sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm (STBH).

  1. Giảm phí bảo hiểm với các hợp đồng có phí bảo hiểm lớn:

Tổng phí bảo hiểm (triệu VND)

Tỷ lệ phí bảo hiểm được giảm

Từ 100 đến dưới 500

2%

Từ 500 đến dưới 1.000

4%

Từ 1.000 trở lên

6%

Điều kiện tham gia

Khách hàng tham gia

Doanh nghiệp, tổ chức

Quy mô nhóm

Tổi thiểu 20 người

Độ tuổi tham gia

Từ 05 - 65 tuổi

Thời hạn hợp đồng (THHĐ)

1 năm

Thông tin khác

- Tờ rơi giới thiệu sản phẩm An Nghiệp Thành Công

Vui lòng liên hệ với các tư vấn viên của chúng tôi hoặc gọi số 1900 55 88 99 để được tư vấn đầy đủ về sản phẩm.