Cẩm nang 27/11/2019

Tìm hiểu về bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi

Bảo hiểm nhân thọ không chỉ đem tới sự bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc sống, là phương thức tiết kiệm tiền dài hạn có kỷ luật, mà có thể còn là một giải pháp đầu tư sinh lời hiệu quả. Vâng đúng vậy, những gói bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi chính là kênh đầu tư đúng đắn xây đắp tương lai vững bền và tốt đẹp. 

1. Lãi suất, lãi chia của bảo hiểm nhân thọ là gì?

1.1. Lãi suất bảo hiểm nhân thọ

Lãi suất của bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi
Mức lãi suất bảo hiểm nhân thọ dao động trong mức lãi suất đảm bảo và lãi suất tối đa do bộ Tài chính quy định

Lãi suất bảo hiểm nhân thọ là mức lãi suất được dùng để xác định số lãi đầu tư chính thức phân bổ vào Giá trị tài khoản hợp đồng khi kết thúc năm tài chính. 

Lãi suất này được xác định từ kết quả đầu tư của Quỹ đầu tư sau khi trừ đi các chi phí hoạt động đầu tư, bao gồm:

 • Chi phí liên quan đến việc giao dịch tài sản của quỹ (như phí ngân hàng, phí môi giới và các loại phí tương tự trả cho bên thứ ba)
 • Phí quản lý
 • Phí khuyến khích duy trì hợp đồng.

Chính vì vậy mức lãi suất này phụ thuộc vào một số những yếu tố khách quan, trong đó phần lớn là phụ thuộc vào kết quả đầu tư của công ty bảo hiểm. 

Ví dụ, tại Bảo Việt Nhân thọ mức lãi suất này luôn đạt Top cao trong thị trường trong nhiều năm. Với sự nỗ lực không ngừng và đầu tư đúng hướng, mức lãi suất công bố đạt được năm 2018 là 6.55%. Đây là một bảo chứng rõ ràng về một đơn vị bảo hiểm nhân thọ uy tín.

1.2. Lãi chia bảo hiểm nhân thọ

Lãi chia bảo hiểm nhân thọ là là khoản lãi được xác định hàng năm căn cứ trên lợi nhuận thực tế của quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi và phần đóng góp của hợp đồng vào quỹ đó.

Trong bảo hiểm nhân thọ truyền thống có 2 loại:

 • Sản phẩm chia lãi: Ngoài những quyền lợi đảm bảo như tử vong, thương tật toàn bộ hay vĩnh viễn,... người tham gia còn được hưởng thêm quyền lợi từ kết quả kinh doanh của công ty bảo hiểm. Đó là bảo tức tích lũy và lãi chia cuối hợp đồng.
 • Sản phẩm không chia lãi: Là gói sản phẩm không có quyền lợi chia lãi.

Số tiền lãi chia được tính bằng: Lãi suất * X
(X là một con số được tính toán theo quy định của Bảo hiểm nhân thọ)

Số tiền lãi chia này sẽ được trả khi đáo hạn hợp đồng và khách hàng sẽ nhận được giá trị hợp đồng bảo hiểm lớn hơn so với số tiền đã tiết kiệm tại thời điểm chấm dứt hợp đồng. 

số tiền khách hàng nhận được khi tham gia bảo hiểm nhân thọ có chia lãi
Lãi chia bảo hiểm nhân thọ là một quyền lợi của nhóm sản phẩm bảo hiểm có chia lãi và khách hàng sẽ nhận được giá trị hợp đồng bảo hiểm lớn hơn so với số tiền đã tiết kiệm tại thời điểm chấm dứt hợp đồng

Trên thực tế, hầu hết khách hàng đều xác định được mục đích chính của mình khi tham gia bảo hiểm nhân thọ là được bảo vệ, song nếu tham gia gói sản phẩm có quyền lợi chia lãi thì đây chính là một trong những kênh đầu tư, bảo vệ trọn vẹn và ưu việt nhằm hướng tới tương lai tốt đẹp, bền vững.

2. Quy định về lãi suất bảo hiểm nhân thọ

Với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi, lãi suất của bảo hiểm nhân thọ được Bộ Tài chính quy định chặt chẽ và rõ ràng để đảm bảo quyền lợi của mọi khách hàng khi tham gia bảo hiểm. Cụ thể theo Điểm 3.5, Khoản 3, Điều 18, Thông tư 50/2017/TT-BTC quy định:

Trường hợp thị trường đầu tư có biến động hoặc kết quả đầu tư từ nguồn phí bảo hiểm thấp hơn lãi suất cam kết, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trích lập dự phòng để đảm bảo lãi suất cam kết. Mức trích lập tương ứng với chênh lệch giữa kết quả đầu tư từ nguồn phí bảo hiểm và lãi suất cam kết của doanh nghiệp với khách hàng theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.”

Như vậy, với quy định cụ thể trên, khách hàng khi tham gia gói sản phẩm bảo hiểm có chia lãi, sẽ được đảm bảo quyền lợi chia lãi theo hợp đồng bảo hiểm. Từ đó, đem tới sự yên tâm cho khách hàng cũng như sự an toàn cho dòng tiền mà người mua bảo hiểm đầu tư. Và số tiền nhận được khi hợp đồng kết thúc giúp họ thực hiện những dự định, kế hoạch lớn trong tương lai.

Bảo Việt Nhân Thọ có mức lãi suất quỹ liên kết chung cao nhất 2018
Lãi suất trung bình quỹ liên kết chung năm 2018 tại Bảo Việt nhân thọ là 6,55%. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất Top 5 công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất Việt Nam

3.  Các yếu tố ảnh hưởng tới lãi suất, tiền lãi nhận được của khách hàng

Khi mua bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi, khách hàng cũng cần biết có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới lãi suất, tiền lãi nhận được của khách hàng. Chính vì vậy, mỗi năm sẽ có sự khác biệt về lãi suất bảo hiểm nhân thọ do biến động kinh tế. Và kết thúc mỗi năm tài chính, các công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ thực hiện công khai lãi suất công bố của năm đó, rồi thực hiện trả lãi theo như hợp đồng quy định.

3.1. Các yếu tố ảnh hưởng tới lãi suất

Trong các yếu tố ảnh hưởng tới lãi suất thì yếu tố chính là tình hình hoạt động của quỹ đầu tư. Và quỹ này sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ yếu tố thị trường. Do vậy, mỗi một đơn vị bảo hiểm sẽ có mức lãi suất khác nhau. 

Như lãi suất chung của Bảo Việt nhân thọ cũng không nằm ngoài quy luật chịu tác động của yếu tố thị trường tại Việt Nam, nhưng doanh nghiệp luôn nắm bắt cơ hội và thực hiện đầu tư dựa trên các danh mục được đồng ý của Bộ Tài chính, từ đó vừa đảm bảo sinh lời và hạn chế rủi ro được thấp nhất. Với bản lĩnh của đơn vị tiên phong Bảo Việt nhân thọ luôn cam kết mang đến cho khách hàng mức sinh lời tối ưu nhất.

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới tiền lãi nhận được của khách hàng

Có 4 yếu tố chính sau sẽ ảnh hưởng tới số lãi mà khách hàng nhận được:

 • Việc chi trả quyền lợi bảo hiểm giữa công ty bảo hiểm và khách hàng: Nếu việc chia lãi diễn ra khi khách hàng chưa có quyền lợi bảo hiểm nào phát sinh thì số tiền lãi nhận được thường sẽ cao hơn trường hợp chia lãi mà người mua bảo hiểm đã được chi trả một quyền 93.lợi bảo hiểm nào đó. 
 • Dòng sản phẩm tham gia và số tiền bảo hiểm: Với những dòng sản phẩm mang tính đầu tư và số tiền bảo hiểm (giá trị tài khoản) còn lại tại quỹ đầu tư lớn thì đương nhiên số tiền lãi khách hàng nhận được sẽ cao hơn so với trường hợp ngược lại.
 • Bảo tức tích lũy các năm trước: Số tiền lãi nhận được sẽ chịu ảnh hưởng của bảo tức tích lũy các năm trước, nếu con số này lớn thì hiển nhiên số tiền lãi mà khách hàng nhận được cũng sẽ lớn và ngược lại.
 • Tổng phí đã đóng, thời gian tham gia hợp đồng: Với mức tổng phí đã đóng và thời gian tham gia hợp đồng càng nhiều thì mức lãi nhận được sẽ càng lớn.

Trên đây là những nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới lãi suất và tiền lãi của mỗi khách hàng, mỗi doanh nghiệp bảo hiểm cần tính toán và cân nhắc tỷ lệ bảo tức và lãi chia cuối hợp đồng để đảm bảo nguyên tắc công bằng, tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời vẫn đáp ứng được quyền lợi của khách hàng.

4. Lãi suất công bố/ Lãi chia khi tham gia Bảo Việt nhân thọ

Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ quan tâm tới mục đích muốn nhận thêm lãi của người mua bảo hiểm và cung cấp cho khách hàng những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi với mức lãi suất hợp lý. Trong đó phải kể đến Bảo Việt nhân thọ với vị thế tiên phong trên thị trường Việt Nam, luôn mang đến cho khách hàng mức sinh lời tối ưu nhất.

Mức lãi suất mà Bảo Việt nhân thọ công bố luôn cao hơn lãi suất cam kết tối thiểu theo hợp đồng bảo hiểm liên kết chung và là một trong những đơn vị bảo hiểm có mức lãi suất công bố cao nhất trên thị trường.

Cụ thể, lãi suất đầu tư công bố đối với sản phẩm truyền của năm 2018 là như sau:

 • Lãi suất 8,5%/ năm để tính lãi chia và tích lũy lãi chia được hưởng lãi theo quy định của Bảo Việt nhân thọ cho các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ truyền thống có chia lãi cho khoảng thời gian từ 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 và chỉ áp dụng với Hợp đồng tiếp tục có hiệu lực năm 2019.
 • Lãi suất 8,0%/ năm được sử dụng để tích lũy quyền lợi bảo hiểm định kỳ của các hợp đồng bảo hiểm (trừ hợp đồng A31) và niên kim đến hạn nhưng chưa nhận cho khoảng thời gian từ 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018.
 • Lãi suất 7,5%/ năm áp dụng để tích lũy quyền lợi bảo hiểm định kỳ của các hợp đồng bảo hiểm A31 đến hạn nhưng chưa nhận, được hưởng lãi theo quy định của Điều khoản hợp đồng trong khoảng thời gian từ 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018.
 • Tỷ lệ bảo tức công bố 2,5%/ năm để tính bảo tức công bố cho các hợp đồng bảo hiểm A32 cho khoảng thời gian từ 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 và chỉ áp dụng với Hợp đồng tiếp tục có hiệu lực trong năm 2019.

Đối với dòng sản phẩm đầu tư: Lãi suất công bố cho sản phẩm liên kết chung năm 2018 chạm ngưỡng 6,55% tương đương với lãi suất tiền gửi ngân hàng.

Với mức Lãi suất công bố này, Bảo Việt Nhân thọ là doanh nghiệp giữ vị trí số 1 thị trường, có lãi suất công bố cao nhất trong top 6 các công ty dẫn đầu.

Hơn nữa, mức lãi suất này luôn được Bảo Việt nhân thọ công bố hàng năm, để khách hàng có thể thấy rõ được quyền lợi cũng như số tiền mà mình sẽ được nhận. Tất cả đều được công khai, minh bạch và theo đúng quy định của Bộ Tài chính về lãi suất bảo hiểm nhân thọ.

Và với vị thế của một trong những đơn vị bảo hiểm dẫn đầu, việc quan tâm tới quyền lợi của khách hàng và thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định trong hợp đồng luôn là điều mà Bảo Việt nhân thọ đặt lên hàng đầu. Bởi vậy, tất cả bảo tức tích lũy, tiền lãi của khách hàng sẽ 100% được chi trả vào ngày đáo hạn hợp đồng theo đúng quy định.

Bảo Việt Nhân thọ dẫn đầu trong các công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín
Bảo Việt Nhân thọ với vị thế tiên phong, luôn dẫn đầu trong việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và mang lại lợi ích tối ưu cho mọi khách hàng

Thực chất, lợi ích lớn nhất của bảo hiểm nhân thọ là cách thức chuyển giao rủi ro tài chính của người tham gia cho công ty bảo hiểm. Hay là kênh dự phòng tài chính trước những “cú sốc” bất ngờ và sự tích lũy cho tương lai.

Bởi vậy khách hàng cần hiểu rõ mục đích của mình để lựa chọn gói bảo hiểm nhân thọ phù hợp và an tâm với quyền lợi được chi trả trong tương lai cùng Bảo Việt nhân thọ thay vì quan tâm những bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi, mức lãi suất và so sánh lãi suất đó với ngân hàng hoặc bất cứ hình thức tiết kiệm nào khác.