Lãi suất 02/02/2019

Thông báo Lãi suất công bố cho năm 2018 cho các Hợp đồng bảo hiểm Liên kết chung và bảo hiểm hưu trí

Thông báo Lãi suất công bố cho năm 2018 cho các Hợp đồng bảo hiểm Liên kết chung và bảo hiểm hưu trí

Kết thúc năm tài chính 2018, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ thông báo : Lãi suất công bố cho năm 2018 cho các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ liên kết chung và bảo hiểm hưu trí như sau:

Lãi suất công bố áp dụng cho năm 2018:

Đối với các Hợp đồng bảo hiểm liên kết chung: 6,55%

Đối với các Hợp đồng bảo hiểm hưu trí: 6,55%

Lãi suất công bố này được áp dụng để xác định số lãi đầu tư chính thức phân bổ cho Hợp đồng bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm hưu trí cho khoảng thời gian từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018.

Với mức Lãi suất công bố này, Bảo Việt Nhân thọ là doanh nghiệp giữ vị trí số 1 thị trường, có lãi suất công bố cao nhất trong top 6 các công ty dẫn đầu.

Từ khoá: lãi suất 2018