Bảo vệ gia đình Việt

Chi trả quyền lợi đặc biệt dành cho Khách hàng nhiễm Covid - tháng 11/2021
Bảo vệ gia đình Việt, Hoạt động cộng đồng

Chi trả quyền lợi đặc biệt dành cho Khách hàng nhiễm Covid - tháng 11/2021

Ra mắt trang thông tin điện tử “Bảo vệ Gia đình Việt”
Bảo vệ gia đình Việt

Ra mắt trang thông tin điện tử “Bảo vệ Gia đình Việt”

Ngày 12-11, Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ giới thiệu thử nghiệm trang thông tin điện tử “Bảo vệ Gia đình Việt” (www.baovegiadinhviet.com). Đây là trang thông tin điện tử có sự tham gia, tư vấn của các chuyên gia, bác sĩ trong các lĩnh vực khác nhau, giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bảo Việt Nhân thọ - Bảo vệ giá trị Việt
Bảo vệ gia đình Việt, Video

Bảo Việt Nhân thọ - Bảo vệ giá trị Việt