Bảo vệ gia đình Việt 06/11/2021

Chi trả quyền lợi đặc biệt dành cho Khách hàng nhiễm Covid - tháng 11/2021

Chính sách chi trả quyền lợi bảo hiểm dành cho khách hàng nằm viện điều trị Covid 19 – Áp dụng từ ngày 06/11/2021 đến ngày 30/11/2021.

Giai đoạn khó khăn nhất do ảnh hưởng của dịch bệnh đã qua, các chuyên gia y tế nhận định “đã đến lúc sống chung với Covid 19” để nhịp sống bình thường trở lại với mỗi người dân.

Bảo Việt Nhân thọ sẽ đồng hành, sẻ chia, mang yêu thương đến với khách hàng gặp khó khăn do Covid-19 theo Chính sách đặc biệt mới được áp dụng kể từ ngày 06/11/2021 đến ngày 30/11/2021 hoặc khi Bảo Việt Nhân thọ có thông báo khác. Cụ thể như sau:

  • Đối với hồ sơ có rủi ro nằm viện phát sinh từ ngày 06/11/2021 đến ngày 30/11/2021: Miễn thời gian chờ và chi trả 200% Số tiền bảo hiểm viện phí cơ bản nhưng tối đa không quá 5.000.000 đồng/khách hàng. Trường hợp quyền lợi bảo hiểm theo Điều khoản lớn hơn 5.000.000 đồng, Bảo Việt Nhân thọ chi trả quyền lợi bảo hiểm theo Điều khoản.

Thời gian nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm để được hưởng chính sách đặc biệt: đến hết ngày 31/12/2021.

  • Đối với hồ sơ có rủi ro nằm viện phát sinh trước ngày 06/11/2021: Miễn thời gian chờ và chi trả 200% Số tiền bảo hiểm viện phí cơ bản theo tất cả các sản phẩm của Bảo Việt Nhân thọ.

Thời gian nhận hồ sơ yêu cầu GQQLBH để được hưởng chính sách đặc biệt: đến hết ngày 15/11/2021.

MỘT SỐ LƯU Ý

  • Bảo Việt Nhân thọ có thể dừng chính sách đặc biệt trước thời hạn 30/11/2021.
  • Chính sách đặc biệt chỉ áp dụng 1 lần/khách hàng cho đợt nằm viện điều trị đầu tiên do nhiễm Sar-CoV2.
  • Các trường hợp nằm viện do nhiễm Sar-CoV2 ngoài chính sách nêu trên và điều trị tại Bệnh viện (thỏa mãn định nghĩa theo Điều khoản) được giải quyết theo đúng quy định của Điều khoản sản phẩm.

290 TỶ ĐỒNG - BẢO VIỆT NHÂN THỌ THỰC HIỆN HOÀN TẤT CAM KẾT TÀI CHÍNH VỚI CÁC KHÁCH HÀNG TRONG THÁNG 10/2021

Luôn đồng hành và hỗ trợ Khách hàng đúng như cam kết, chỉ trong tháng 10, Bảo Việt Nhân thọ đã thực hiện chi trả đáo hạn và quyền lợi bảo hiểm cho hơn 10.000 khách hàng với số tiền hơn 290 tỷ đồng.

Chúc các Khách hàng của Bảo Việt Nhân thọ: Thân khỏe - Tâm an - Tứ đại điều hòa.

Có thể là hình ảnh về trẻ em, đang đứng và văn bản cho biết 'BẢO VIỆT NHÂN THỌ HOÀN TẤT CHI TRẢ ĐÁO HẠN, QUYỀÊN LỢI BẢO HIỂM TRONG THÁNG 10/2021 BAOVIET Life BẢOVIỆ NHÂN THỌ Hơn 290 Tỷ ĐỒNG CHI TRẢ ĐÁO HẠN CHI TRẢ QUYỀN LỢI BẢO VỆ RỬI RO Hơn 91,5 TÝ ĐỒNG Hơn 198,6 Tỷ ĐỒNG TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG ĐƯỢC CHI TRẢ 10.043 KHÁCH HÀNG Bảo vệ Gia đình Việt SỐ BẢO VIỆT NHÂN THỌ THƯƠNG HIỆU BẢO HIỂM QUỐC GIA THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ!'
Từ khoá: Covid-19