Khuyến mãi 31/07/2022

Chương trình khuyến mại "Đón sinh nhật vàng - Rộn ràng tri ân"

Tri ân Khách hàng nhân kỷ niệm 26 năm thành lập, Bảo Việt Nhân thọ triển khai chương trình khuyến mại

ĐÓN SINH NHẬT VÀNG - RỘN RÀNG TRI ÂN

Thời gian khuyến mại:  Từ ngày 01/08/2022 đến ngày 09/10/2022

Phạm vi: Toàn quốc

Hình thức khuyến mại: Quay thưởng may mắn

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:  Tủ lạnh Side by side HITACHI R-M800PGV0 (GBK) 590 Lít Inverter

Cơ cấu giải thưởng: 18 Giải Tủ lạnh Side by sid eHITACHI R-M800PGV0 (GBK) 590 Lít Inverter

Điều kiện tham gia:

Đối tượng được hưởng khuyến mại là Bên mua bảo hiểm cá nhân của Hợp đồng bảo hiểm mua tại Bảo Việt Nhân thọ thỏa mãn đồng thời các điều kiện dưới đây:

  • Tham gia các Hợp đồng bảo hiểm là hàng hóa, dịch vụ khuyến mại thuộc Chương trình khuyến mại này và có kèm theo ít nhất 02 Sản phẩm bổ trợ/Quyền lợi nâng cao (ngoại trừ các Hợp đồng Hưu Trí An Khang, Hợp đồng có Người được bảo hiểm từ 60 tuổi trở lên không bắt buộc đáp ứng điều kiện có Sản phẩm bổ trợ/Quyền lợi nâng cao đi kèm mà vẫn được tham gia Chương trình khuyến mại này).
  • Phí bảo hiểm định kỳ quy năm từ 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) trở lên, Phí bảo hiểm định kỳ đầu tiên từ 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng) trở lên
  • Ngày nộp phí bảo hiểm ước tính (sau đây gọi là Ngày hiệu lực Hợp đồng) nằm trong thời gian khuyến mại và Ngày phát hành Hợp đồng không quá ngày 14/10/2022.

Khách hàng tham gia Chương trình khuyến mại này vẫn được tham gia các Chương trình khuyến mại khác của Bảo Việt Nhân thọ.

Chi tiết thể lệ chương trình: xem tại đây