Khuyến mãi 01/08/2021

Chương trình khuyến mại Hợp đồng chốt ngay, Quà khủng liền tay

Chương trình đồng hành cùng sự kiện ra mắt sản phẩm mới AN KHANG HẠNH PHÚC

HỢP ĐỒNG CHỐT NGAY, QUÀ KHỦNG LIỀN TAY

Thời gian khuyến mại:  01/08/2021 – 15/08/2021

Phạm vi: Toàn quốc

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:  01 Xe Ô tô Vinfast Fadil bản tiêu chuẩn, 02 Xe máy SH 125i phanh CBS, 05 Xe máy Honda Vision bản tiêu chuẩn, 15 Xe đạp trợ lực Wiibike Summer, 20 Máy rung giảm cân Super Fit.

Điều kiện tham gia:

 • Khách hàng tham gia Hợp đồng bảo hiểm An Khang Hạnh Phúc sớm nhất với mức phí quy năm cao nhất, mức phí tối thiểu không thấp hơn quy định của mỗi giải thưởng.
 • Định kỳ nộp phí của mỗi Hợp đồng từ 06 tháng trở lên.
 • Ngày nộp phí bảo hiểm ước tính (còn gọi là Ngày hiệu lực Hợp đồng) nằm trong thời gian khuyến mại quy định tại Mục 4 và Ngày phát hành Hợp đồng không quá ngày 30/8/2021.
 • Phí quy năm bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ

Cơ cấu giải thưởng

 • 01 ô tô Vinfast Fadil bản tiêu chuẩn với điều kiện phí quy năm lớn hơn hoặc bằng 2 tỷ đồng/năm
 • 02 Xe máy SH 125i phanh CBS với điều kiện phí quy năm lớn hơn hoặc bằng 1 tỷ đồng/năm
 • 05 Xe máy Honda Vision bản tiêu chuẩn với điều kiện phí quy năm lớn hơn hoặc bằng 500 triệu đồng/năm
 • 15 Xe đạp trợ lực Wiibike Summer với điều kiện phí quy năm lớn hơn hoặc bằng 200 triệu đồng/năm
 • 20 Máy rung giảm cân Super Fit với điều kiện phí quy năm lớn hơn hoặc bằng 100 triệu đồng/năm

Giải thưởng xét dựa vào mức phí quy năm tham gia Hợp đồng từ cao xuống thấp.

Cách xét giải thưởng

 • Giải thưởng xét dựa vào mức phí quy năm tham gia Hợp đồng từ cao xuống thấp.
 • Thứ tự xét ưu tiên Hợp đồng nhận giải thưởng: Mức phí quy năm tham gia Hợp đồng; Ngày hiệu lực Hợp đồng; Ngày phát hành Hợp đồng.
 • Khách hàng chỉ được trao giải thưởng sau khi Hợp đồng được phát hành không quá ngày 30/08/2021. Trường hợp Hợp đồng của Khách hàng không được phát hành hoặc bị Khách hàng hủy trước khi phát hành, giải thưởng này sẽ được xét cho Hợp đồng tham gia kế tiếp.

Chi tiết thể lệ chương trình tặng quà: xem tại đây