Khuyến mãi 06/06/2019

Chương trình khuyến mại "Vi Vu Du Hè" nhân dịp ra mắt sản phẩm mới "An Phát Cát Tường"

Trong thời gian ra mắt sản phẩm “An Phát Cát Tường”, Bảo Việt Nhân thọ dành tặng 72 xe máy Honda Vision và 360 Quạt điều hòa chức năng Kangaroo cho các khách hàng tham gia trong thời gian từ ngày 05/6/2019 đến hết ngày 31/7/2019.

Tên chương trình:

VI VU DU HÈ

Thời gian khuyến mại:

05/06/2019 - 31/07/2019

Địa bàn (Phạm vi) thực hiện khuyến mại

Toàn quốc

Hình thức khuyến mại:

Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự quay thưởng mang tính may rủi (nhận giải thưởng là hiện vật theo hình thức quay thưởng may mắn).

Quà tặng khuyến mại:

  • Giải Hè vi vu: 72 xe máy Honda Vision 2019
  • Giải Hè mát lạnh: 360 Quạt điều hòa Kangaroo KG50F08

Điều kiện tham gia:

  • Tham gia các Hợp đồng bảo hiểm là hàng hóa, dịch vụ khuyến mại thuộc Chương trình khuyến mại này và có sản phẩm bổ trợ đi kèm (ngoại trừ Hợp đồng An Phát Cát Tường có tham gia ít nhất 1 Quyền lợi nâng cao tùy chọn và các Hợp đồng có Người được bảo hiểm từ 60 tuổi trở lên không bắt buộc đáp ứng điều kiện có sản phẩm bổ trợ đi kèm mà vẫn được tham gia Chương trình khuyến mại này)
  • Ngày nộp phí bảo hiểm ước tính (sau đây gọi là Ngày hiệu lực Hợp đồng) nằm trong thời gian khuyến mại quy định tại Mục 3 và Ngày phát hành Hợp đồng không quá ngày 07/08/2019
  • Phí bảo hiểm định kỳ quy năm của 01 Hợp đồng thỏa mãn từ 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) trở lên và Phí bảo hiểm đầu tiên không thấp hơn 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng). Phí bảo hiểm đầu tiên và Phí bảo hiểm định kỳ quy năm là Phí bảo hiểm của Hợp đồng chính và phí bảo hiểm của các Sản phẩm bổ trợ đi kèm, chưa bao gồm phí đóng thêm, phí nộp trước.

Thể lệ Chương trình khuyến mại Vi Vu Du Hè

Chương trình khuyến mại Vi Vu Du Hè - An Phát Cát Tường - Bảo Việt Nhân thọ