Khuyến mãi 01/11/2018

Thể lệ Chương trình khuyến mại "Chào xuân mới 2019"

Chương trình quà tặng tri ân CHÀO XUÂN MỚI 2019. Bảo Việt Nhân thọ tặng ngay bộ lịch năm mới 2019 cho Khách hàng sau khi KH hoàn thành hồ sơ YCBH và nộp phí Bảo hiểm ước tính.

Thời gian triển khai:

01/11 - 20/12/2018, chương trình có thể kết thúc sớm khi hết quà tặng

Điều kiện tham gia:

  • 35.000 Khách hàng đầu tiên tham gia Hợp đồng phát hành mới
  • Phí định kỳ quy năm của Hợp đồng chính từ 10 triệu đồng trở lên
  • Hợp đồng có Ngày hiệu lực trong thời gian khuyến mại, Ngày phát hành không muộn hơn ngày 27/12/2018

Thể lệ CTKM "Chào xuân mới 2019"

ctkm-chao-xuan-moi-2019-bvnt