Sản phẩm

An Khang Hạnh Phúc - Hoạch định cuộc sống, trọn đời bình an
Sản phẩm

An Khang Hạnh Phúc - Hoạch định cuộc sống, trọn đời bình an

Từ ngày 01/08/2021, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ chính thức cho ra mắt sản phẩm bảo hiểm nhân thọ “An Khang Hạnh Phúc” – giải pháp tài chính ưu việt giúp người dân Việt Nam được bảo vệ và đảm bảo về tài chính trước các rủi ro khó lường

LIFE CARE - Bảo hiểm Ung thư và Đột quỵ
Sản phẩm

LIFE CARE - Bảo hiểm Ung thư và Đột quỵ

Bảo vệ lên đến 122% số tiền bảo hiểm chỉ từ 140.000 đồng/năm