Sản phẩm

An Khang Hạnh Phúc - Hoạch định cuộc sống, trọn đời bình an
Sản phẩm

An Khang Hạnh Phúc - Hoạch định cuộc sống, trọn đời bình an

Từ ngày 01/08/2021, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ chính thức cho ra mắt sản phẩm bảo hiểm nhân thọ “An Khang Hạnh Phúc” – giải pháp tài chính ưu việt giúp người dân Việt Nam được bảo vệ và đảm bảo về tài chính trước các rủi ro khó lường

LIFE CARE - Bảo hiểm Ung thư và Đột quỵ
Sản phẩm

LIFE CARE - Bảo hiểm Ung thư và Đột quỵ

Bảo vệ lên đến 122% số tiền bảo hiểm chỉ từ 140.000 đồng/năm

Bảo Việt Nhân thọ ra mắt "An Phát Cát Tường" - Giải pháp bảo hiểm nhân thọ ưu việt mới, bảo vệ trước ung thư, đột quỵ và tai nạn
Sản phẩm

Bảo Việt Nhân thọ ra mắt "An Phát Cát Tường" - Giải pháp bảo hiểm nhân thọ ưu việt mới, bảo vệ trước ung thư, đột quỵ và tai nạn

Từ ngày 05/06/2019, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ chính thức cho ra mắt sản phẩm bảo hiểm nhân thọ “An Phát Cát Tường” – giải pháp tài chính ưu việt giúp người dân Việt Nam được bảo vệ và đảm bảo về tài chính trước các rủi ro khó lường