Khuyến mãi 01/12/2020

Chương trình khuyến mại LIFE CARE NGAY – ƯU ĐÃI LIỀN TAY

LIFE CARE NGAY – ƯU ĐÃI LIỀN TAY

Thời gian: 01/12/2020 - 18/12/2020

Áp dụng cho khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm Life Care của Bảo Việt Nhân thọ qua website http://mybvlife.baovietnhantho.com.vn/ trong thời gian chương trình như sau:

- Tặng tiền mặt tương ứng 20% phí bảo hiểm đầu tiên với hợp đồng nộp phí định kỳ.

- Tặng tiền mặt tương ứng 2% phí bảo hiểm với hợp đồng nộp phí một lần.

Ưu đãi sẽ được áp dụng ngay tại thời điểm Khách hàng thanh toán phí bảo hiểm.

Từ khoá: Life Care