Khuyến mãi 22/12/2020

Chương trình khuyến mại LIFE CARE ĐI - CHỜ CHI

LIFE CARE ĐI, CHỜ CHI

Thời gian: 23/12/2020 - 31/01/2021

Áp dụng cho khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm Life Care của Bảo Việt Nhân thọ qua website http://mybvlife.baovietnhantho.com.vn/ trong thời gian chương trình như sau:

- Tặng ngay 20% Phí bảo hiểm năm đầu tiên khi đóng phí định kỳ hoặc

- Tặng ngay 2% Tổng phí bảo hiểm khi đóng phí một lần

Ưu đãi sẽ được áp dụng ngay tại thời điểm Khách hàng thanh toán phí bảo hiểm.

Từ khoá: Life Care