Khuyến mãi 01/03/2021

Chương trình khuyến mại "Life Care đi, chờ chi"

LIFE CARE ĐI, CHỜ CHI

Thời gian: 01/3/2021 - 30/4/2021

Áp dụng cho khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm Life Care của Bảo Việt Nhân thọ qua website http://mybvlife.baovietnhantho.com.vn/ trong thời gian chương trình như sau:

- Tặng ngay 15% Phí bảo hiểm năm đầu tiên khi đóng phí định kỳ hoặc

- Tặng ngay 1,5% Tổng phí bảo hiểm khi đóng phí một lần

Ưu đãi sẽ được áp dụng ngay tại thời điểm Khách hàng thanh toán phí bảo hiểm.

Từ khoá: Life Care