Khuyến mãi 01/08/2021

Chương trình khuyến mại ra mắt sản phẩm mới An Khang Hạnh Phúc

Chương trình khuyến mại ra mắt sản phẩm mới

AN KHANG HẠNH PHÚC

Thời gian khuyến mại:  01/08/2021 – 31/10/2021 hoặc có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng

Phạm vi: Toàn quốc

Hình thức khuyến mại: Tặng quà

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:  3000 quà tặng Bình hút tài lộc gốm Chu Đậu trị giá 3,6 tỷ đồng

Điều kiện tham gia:

Đối tượng được hưởng khuyến mại là Bên mua bảo hiểm cá nhân của Hợp đồng bảo hiểm mua tại Bảo Việt Nhân thọ thỏa mãn đồng thời các điều kiện dưới đây:

  • Khách hàng tham gia mới các Hợp đồng bảo hiểm An Khang Hạnh Phúc đáp ứng theo điều kiện nội dung chương trình được quy định tại các CTTV tại từng địa phương.
  • Khách hàng tham gia Chương trình khuyến mại này vẫn được tham gia các Chương trình khuyến mại khác của Bảo Việt Nhân thọ.

Chi tiết thể lệ chương trình tặng quà: xem tại đây