Lãi suất 01/04/2019

Báo cáo Thường niên Quỹ Liên kết Chung năm 2018

Năm 2018 tiếp tục là một năm thành công lớn của Bảo Việt Nhân thọ với việc duy trì vị trí quán quân trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam hai năm liền, cả về thị phần doanh thu khai thác mới và thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm. Bảo Việt Nhân thọ khẳng định và nâng cao vị thế của doanh nghiệp khai mở và tiên phong trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, là niềm tự hào của doanh nghiệp nội địa hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế. Cũng trong năm 2018, Bảo Việt Nhân thọ đã triển khai các ứng dụng công nghệ trong dịch vụ, chăm sóc khách hàng như:

  • Rút ngắn thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong vòng 15 phút,
  • Đưa vào áp dụng ứng dụng MyBVLife,
  • Cổng thông tin khách hàng giúp khách hàng trực tiếp tra cứu thông tin về các Hợp đồng bảo hiểm trên Website...

Với sự tin tưởng và ủng hộ không ngừng của Quý Khách hàng, tại cuối năm 2018, quỹ liên kết chung của Bảo Việt Nhân thọ đã đạt gần 1,2 triệu hợp đồng có hiệu lực, tăng 17,1% so với năm 2017 và tổng tài sản của quỹ liên kết chung đạt hơn 28 nghìn tỷ đồng.

Lãi suất đầu tư bên mua bảo hiểm được hưởng (lãi suất công bố) trong 05 năm gần nhất như sau:

năm 2018 là 6,55%, năm 2017 là 6,50%, năm 2016 là 6,80%, năm 2015 là 7,00%, năm 2014 là 8,50%.

Chi tiết báo cáo Quỹ liên kết chung năm 2018

quy-lien-ket-chung-2018